mobile-logo

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) CSR

อิตัลไทยวิศวกรรมสร้างฝัน แบ่งปันน้ำใจ 2018 จ.ชัยภูมิ
อิตัลไทยวิศวกรรมสร้างฝัน แบ่งปันน้ำใจ 2018 จ.ชัยภูมิ

นายชัยยศ ว่องไวทยกรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานส่งมอบโครงการ “อิตัลไทยวิศวกรรมสร้างฝัน แบ่งปันน้ำใจ”

นายชัยยศ ว่องไวทยกรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานส่งมอบโครงการ “อิตัลไทยวิศวกรรมสร้างฝัน แบ่งปันน้ำใจ”

3 ก.ย. 2562

3 September 2019

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงพยาบาล
อิตัลไทยวิศวกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงพยาบาล

นายณัษฐา ประโมจนีย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ามอบเงินสนับสนุนโครงการ “รวมใจวลัยลักษณ์

นายณัษฐา ประโมจนีย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ามอบเงินสนับสนุนโครงการ “รวมใจวลัยลักษณ์

18 ก.พ. 2562

18 February 2019

รายละเอียด View

ITE ส่งมอบห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนหนองเมย
ITE ส่งมอบห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนหนองเมย

เร็วๆ นี้ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หรือ ( ITALTHAI Engineering : ITE ) โดยนายณัษฐา ประโมจนีย์ รองกรรมการผู้จัดการ และนายเกษม มาไกรเลิศ

เร็วๆ นี้ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หรือ ( ITALTHAI Engineering : ITE ) โดยนายณัษฐา ประโมจนีย์ รองกรรมการผู้จัดการ และนายเกษม มาไกรเลิศ

29 ธ.ค. 2561

29 December 2018

รายละเอียด View

พนักงานในเครือบริษัทอิตัลไทยร่วมบริจาคแว่นตา
พนักงานในเครือบริษัทอิตัลไทยร่วมบริจาคแว่นตา

เพราะการมองเห็นที่ชัดเจน คือ สิ่งสำคัญของการก้าวเดินที่ยิ่งใหญ่ ในวาระครบรอบ 60 ปี ของกลุ่มบริษัทอิตัลไทย ตัวแทนพนักงานบริษัทในเครือ

เพราะการมองเห็นที่ชัดเจน คือ สิ่งสำคัญของการก้าวเดินที่ยิ่งใหญ่ ในวาระครบรอบ 60 ปี ของกลุ่มบริษัทอิตัลไทย ตัวแทนพนักงานบริษัทในเครือ

29 ธ.ค. 2561

29 December 2018

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมบริจาคเงินสมทบเพื่อสร้างอาคารเรียน
อิตัลไทยวิศวกรรมบริจาคเงินสมทบเพื่อสร้างอาคารเรียน

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด บริจาคเงินสมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวนเงิน 150,000 บาท

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด บริจาคเงินสมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวนเงิน 150,000 บาท

29 ธ.ค. 2561

29 December 2018

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรม สานต่อโอกาสเพื่อน้อง ๆ
อิตัลไทยวิศวกรรม สานต่อโอกาสเพื่อน้อง ๆ

อิตัลไทยวิศวกรรม สานต่อโครงการอิตัลไทยคืนกำไรสู่สังคม ร่วมกับนิตยสารบิส โฟกัส และผู้ประกอบการใจดี ในโครงการร่วมพัฒนาสถานศึกษา

อิตัลไทยวิศวกรรม สานต่อโครงการอิตัลไทยคืนกำไรสู่สังคม ร่วมกับนิตยสารบิส โฟกัส และผู้ประกอบการใจดี ในโครงการร่วมพัฒนาสถานศึกษา

29 ธ.ค. 2561

29 December 2018

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมร่วมแบ่งปันน้ำใจบริจาคสิ่งของ
อิตัลไทยวิศวกรรมร่วมแบ่งปันน้ำใจบริจาคสิ่งของ

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ร่วมกับธนาคารธนชาต ในโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของและเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็นให้แก่น้องๆ

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ร่วมกับธนาคารธนชาต ในโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของและเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็นให้แก่น้องๆ

29 ธ.ค. 2561

29 December 2018

รายละเอียด View

มอบอาคารห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ITE
มอบอาคารห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ITE

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด มอบอาคารห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ITE ภายใต้โครงการอิตัลไทยคืนกำไรสู่สังคม เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด มอบอาคารห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ITE ภายใต้โครงการอิตัลไทยคืนกำไรสู่สังคม เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้

29 ธ.ค. 2561

29 December 2018

รายละเอียด View

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-https://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา