mobile-logo

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) CSR

อิตัลไทยวิศวกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา
อิตัลไทยวิศวกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องแบบนักเรียนแก่โรงเรียนบ้านเกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องแบบนักเรียนแก่โรงเรียนบ้านเกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี

30 พ.ย. 2565

30 November 2022

รายละเอียด View

กิจกรรม SAVE SEA SAVE LIFE ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
กิจกรรม SAVE SEA SAVE LIFE ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด จัดกิจกรรม “SAVE SEA SAVE LIFE” ภายใต้โครงการ “ITE WE GO GREEN” ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ทะเล

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด จัดกิจกรรม “SAVE SEA SAVE LIFE” ภายใต้โครงการ “ITE WE GO GREEN” ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ทะเล

13 ธ.ค. 2564

13 December 2021

รายละเอียด View

โครงการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน
โครงการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด และ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด และ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

23 ก.ย. 2563

23 September 2020

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมสร้างฝัน แบ่งปันน้ำใจ ครั้งที่ 2
อิตัลไทยวิศวกรรมสร้างฝัน แบ่งปันน้ำใจ ครั้งที่ 2

เมื่อเร็วๆ นี้ นายนิธิพันธ์ เอื้อวิทยา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นประธานส่งมอบในโครงการ “อิตัลไทยวิศวกรรมสร้างฝัน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายนิธิพันธ์ เอื้อวิทยา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นประธานส่งมอบในโครงการ “อิตัลไทยวิศวกรรมสร้างฝัน

15 มี.ค. 2563

15 March 2020

รายละเอียด View

กิจกรรม รวมใจจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน
กิจกรรม รวมใจจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด จัดกิจกรรม “รวมใจจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน” ภายใต้โครงการ “ITE WE GO GREEN”

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด จัดกิจกรรม “รวมใจจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน” ภายใต้โครงการ “ITE WE GO GREEN”

4 ธ.ค. 2562

4 December 2019

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
อิตัลไทยวิศวกรรมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

นางสาวรุ่งนภา จีระเรืองรัตนา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการประสานงานกลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นตัวแทนพนักงานบริษัทฯ

นางสาวรุ่งนภา จีระเรืองรัตนา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการประสานงานกลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นตัวแทนพนักงานบริษัทฯ

14 พ.ย. 2562

14 November 2019

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนแก่เยาวชน
อิตัลไทยวิศวกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนแก่เยาวชน

นางสาวพรพรรณ ภัทรเดชาธรรม เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการมอบกระเป๋านักเรียน

นางสาวพรพรรณ ภัทรเดชาธรรม เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการมอบกระเป๋านักเรียน

24 ต.ค. 2562

24 October 2019

รายละเอียด View

มอบของบริจาคในโครงการ "บ้าน ITE อิ่มบุญ"
มอบของบริจาคในโครงการ "บ้าน ITE อิ่มบุญ"

นายเสนอ อุโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกบริหารความเสี่ยงและคุณภาพ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสิ่งของบริจาค

นายเสนอ อุโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกบริหารความเสี่ยงและคุณภาพ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสิ่งของบริจาค

24 ต.ค. 2562

24 October 2019

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมจัดกิจกรรม “อิ่มบุญ อิ่มใจ”
อิตัลไทยวิศวกรรมจัดกิจกรรม “อิ่มบุญ อิ่มใจ”

พนักงานอิตัลไทยวิศวกรรมที่ประจำอยู่โครงการในโซนภาคตะวันออก ร่วมกิจกรรม “อิ่มบุญ อิ่มใจ” เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ

พนักงานอิตัลไทยวิศวกรรมที่ประจำอยู่โครงการในโซนภาคตะวันออก ร่วมกิจกรรม “อิ่มบุญ อิ่มใจ” เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ

3 ก.ย. 2562

3 September 2019

รายละเอียด View

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-https://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา