mobile-logo

mapการเดินทาง:  

 • เรือคลองแสนแสบ:            ท่าเรืออิตัลไทย  
 • รถไฟฟ้า BTS:                  สถานีพร้อมพงษ์ (ทางออกที่ 3)  ต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง 
 • รถไฟใต้ดิน MRT:              สถานีเพชรบุรี (ทางออกที่ 1)  ต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง 
 • รถเมล์สาธารณะ:               สาย 11, 23 (สีครีมแดง), 93, 99, 113, 206 และ 60  
 • รถยนต์ส่วนตัว               อาคารจอดรถชั้น 4 - 10, อัตรา 20 บาท/ ชั่วโมง 

                             (อัตรากรณีแสตม์บัตรจอดรถ)  

 • รถจักรยานยนต์ส่วนตัว:      ที่จอดรถจักรยานยนต์ชั้นใต้ดิน, 

                                 อัตรา 10 บาท/ ชั่วโมง  (อัตรากรณีแสตมป์บัตรจอดรถ)

   

การเดินทาง:  

 • เรือคลองแสนแสบ:            ท่าเรืออิตัลไทย  
 • รถไฟฟ้า BTS:                  สถานีพร้อมพงษ์ (ทางออกที่ 3)                                                                ต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง 
 • รถไฟใต้ดิน MRT:              สถานีเพชรบุรี (ทางออกที่ 1)  ต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง 
 • รถเมล์สาธารณะ:               สาย 11, 23 (สีครีมแดง), 93, 99, 113, 206 และ 60  
 • รถยนต์ส่วนตัว               อาคารจอดรถชั้น 4 - 10, อัตรา 20 บาท/ ชั่วโมง 

                             (อัตรากรณีแสตม์บัตรจอดรถ)  

 • รถจักรยานยนต์ส่วนตัว:      ที่จอดรถจักรยานยนต์ชั้นใต้ดิน, 

                                อัตรา 10 บาท/ ชั่วโมง (อัตรากรณีแสตมป์บัตรจอด)   

 

 

 

 
 
map
 

การเดินทาง:  

 • เรือคลองแสนแสบ:            ท่าเรืออิตัลไทย  
 • รถไฟฟ้า BTS:                  สถานีพร้อมพงษ์ (ทางออกที่ 3)  ต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง 
 • รถไฟใต้ดิน MRT:              สถานีเพชรบุรี (ทางออกที่ 1)  ต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง 
 • รถเมล์สาธารณะ:               สาย 11, 23 (สีครีมแดง), 93, 99, 113, 206 และ 60  
 • รถยนต์ส่วนตัว               อาคารจอดรถชั้น 4 - 10, อัตรา 20 บาท/ ชั่วโมง 

                             (อัตรากรณีแสตม์บัตรจอดรถ)  

 • รถจักรยานยนต์ส่วนตัว:      ที่จอดรถจักรยานยนต์ชั้นใต้ดิน, 

                             อัตรา 10 บาท/ ชั่วโมง  (อัตรากรณีแสตมป์บัตรจอดรถ)   

 

 

กลับ Back

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-https://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา