mobile-logo

" 4 นวัตกรรมที่พลิกโฉมความปลอดภัยในการก่อสร้าง " " 4 Innovations Transforming Construction Safety "

15/06/2021

img banner detail

#engineeringnews #TeamRecruit

บทความโดย Constructionblog เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

.

4 นวัตกรรมที่พลิกโฉมความปลอดภัยในการก่อสร้าง

.

เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง มีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีนวัตกรรมที่มีส่วนในการผลักดันให้เกิดความปลอดภัยในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ดังนี้

.

1. Machine Learning และ AI

เมื่อพูดถึง AI (Artificial intelligence) ผู้คนมักจะนึกถึงหุ่นยนต์ที่ได้เข้ามาเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ด้วยความสามารถในการตรวจพบและระบุความเสี่ยง อันจะช่วยลดปัญหาด้านความปลอดภัยก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายขึ้นในงานก่อสร้าง

อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้งานก่อสร้างมีความเสี่ยงคือ ความไม่แน่นอน ปกติแล้วไซต์งานก่อสร้างมักจะมีความวุ่นวายและการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ Machine Learning นี้ จะช่วยลดความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ ทำให้สามารถคาดการณ์สถานการณ์รวมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น บริษัทจำนวนมากจึงนำระบบ Predictive - based safety: PBS มาใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อระบุความเสี่ยงและจัดการเชิงรุกก่อนที่เหตุการณ์ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้น (อ้างอิงจากข้อมูลผู้ใช้งานเบื้องต้นของ Engineering News พบว่า อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากระบบ PBS ลดลง 50% ในช่วง 12 เดือน)

Construction IQ ของ Autodesk Construction Cloud ช่วยเพิ่มความปลอดภัยผ่าน Machine Learning และ AI โดยหัวหน้าโครงการจะสามารถระบุพื้นที่เสี่ยงสูงในไซต์งาน, แก้ไขปัญหา และจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้แบบ Real time นวัตกรรมด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างอีกแบบคือ Smartvid.io ที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงผ่านการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์, การสังเกตการณ์ด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบความปลอดภัย Smartvid.io’s construction-trained AI engine ที่เรียกว่า Vinnie สามารถค้นหาตัวบ่งชี้ความเสี่ยงของโครงการด้วยข้อมูลเชิงลึก ทำให้สามารถเจาะจงและกำหนดสิ่งที่ควรจะทำได้

.

2. เทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ (Wearable) และ Internet of Things (IoT)

IoT หรือ Internet of Things คือสิ่งที่ทำให้เทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ฉลาดมากขึ้น ด้วยการติดตั้งระบบเซนเซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อ Internet

วิวัฒนาการของ IoT พบได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ การใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ, การติดตามสุขภาพของผู้ป่วยเรื้อรังผ่านเครื่องมือแพทย์ รวมถึงการที่ผู้เชี่ยวชาญใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์จาก Digital Twin (แนวคิดการทำสำเนาหรือแบบจำลองของสิ่งต่างๆทางกายภาพให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล)

ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง คุณอาจได้ยิน IoT ที่เรียกว่า Telematics ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่จะตอบสนองมากยิ่งขึ้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทำให้เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น Spot-R Clip ของ ‘Triax Technologies’ เป็นเทคโนโลยีที่สามารถตรวจจับการร่วงหล่นอย่างกะทันหันและแชร์โลเกชั่นแก่ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยได้ โดยอุปกรณ์นี้ยังสามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุอันตราย เช่น แก๊สรั่ว อีกทั้งยังสามารถติดตามทีมงานเพื่อการวางแผนมอบหมายงานได้อีกด้วย

ทั้งนี้ทาง ‘Redpoint Positioning’ ได้นำเสนอเทคโนโลยีที่สวมใส่เพื่อความปลอดภัยในงานก่อสร้างอย่างหลากหลาย ตัวอย่าง ‘The tag-only solution’ เพื่อวัดระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และแจ้งเตือน ‘The real-time location system’ ที่แสดงตำแหน่งและวิเคราะห์นาทีต่อนาที

.

3. ซอฟต์แวร์กับการเฟ้นหาคุณสมบัติของบุคลากรด้านความปลอดภัย (Qualification Software)

การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน เกิดได้ด้วยตัวบุคคลทีปฏิบัติตามมาตรฐานและอัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ ผู้รับเหมาที่มีประวัติรักษาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง เป็นไปได้ที่จะไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในโครงการต่อไป ทั้งนี้สถานที่ก่อสร้างที่มีความเสี่ยงอาจเกิดอันตรายต่อคนงาน, งานล่าช้า หรือต้องปิดไซต์งานในที่สุด ซึ่งนอกจากจะกระทบต่อขวัญกำลังใจของคนงาน และอาจทำให้บริษัทต้องมีปัญหาทางการเงินได้อีกด้วย

Qualification Software อย่าง ‘Trade Tapp’ เป็นนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในอดีต, ตัวชี้วัดทางการเงินและผลประเมินความเสี่ยงของผู้รับเหมารวมถึงการให้คำแนะนำตั้งแต่ก่อนการก่อสร้าง (Preconstruction process)

ส่วน ‘myComply’ เป็น platform ที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทีมงานรวมถึงคนของผู้รับเหมามีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเพื่อเป็นการพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของนวัตกรรมนี้ New York Department of Buildings (NYC DOB) ได้เลือก ‘myComply’ ในการสร้างฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างทั่วเมือง New York ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยฐานข้อมูลส่วนกลางนี้จะช่วยให้ NYC DOB มั่นใจได้ว่าคนงานทั้งหมดในโครงการที่ได้รับการอนุญาตมีคุณสมบัติและมีการรักษามาตรฐานความปลอดภัย และยังสามารถติดตามการฝึกอบรมหน้าไซต์งานแบบรายวันเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการก่อสร้างทางภูมิภาคได้อีกด้วย

.

4. ซอฟต์แวร์มือถือ (Mobile Software)

ซอฟต์แวร์มือถือจะช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัยได้อย่างง่ายดายผ่านแอพพลิเคชัน โดยที่ผู้จัดการด้านความปลอดภัยและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามประเด็นปัญหาผ่านแอฟมือถือ อีกทั้งยังสามารถจัดทำเอกสาร, ตรวจสอบปัญหา และ สื่อสารอย่างทันท่วงที

Safesite’s free safety management system เป็นแอพพลิเคชันมือถือที่ช่วยจัดทำเอกสารและตรวจสอบประเด็นปัญหาได้จากทุกที่ โดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้เทมเพลตที่มี หรือทำการอัพโหลดเอกสารได้รวมถึงช่องทางพูดคุย โดยแอพพลิเคชันนี้ยังช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัยแบบเรียลไทม์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการและการรักษาประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคที่พบอย่างหนึ่งคือ แบบฟอร์มอาจจะไม่ได้ครอบคลุมสิ่งที่ Project Manager ต้องการ จึงทำให้ต้องมีการพูดคุยเพิ่มเติมผ่านช่องทาง Toolbox talks รวมถึงสามารถปรับรูปแบบของฟอร์มในแอพพลิเคชั่นตามต้องการ

.

เชื่อได้ว่า นวัตกรรมด้านความปลอดภัยดังกล่าว จะช่วยให้คุณค้นพบวิธีการที่เหมาะสมที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของคุณและทีมงานในที่สุด

.

Link: https://constructionblog.autodesk.com/construction.../

 

 

#engineeringnews #TeamRecruit

.

Link source:      https://constructionblog.autodesk.com/construction.../

 

There’s no doubt about it: safety matters. Construction firms are always in pursuit of safer jobsites. While nothing beats a combination of training, safety culture, and leadership buy-in, innovation is playing an increasingly important role on- and off-site. 

Technology has advanced significantly in recent years in the realm of construction safety. In celebration of Construction Safety Week, we’re exploring some of those advancements, which are pushing the industry forward and making it safer for all. 

1. Machine Learning and AI 

What comes to mind when you think of artificial intelligence (AI) on the jobsite? If you’re like a lot of people, you think of robots taking care of tasks. While robots do have their place in the future of construction, the real opportunity behind AI and machine learning is much bigger. It lies in its ability to proactively identify risk and thereby reduce safety issues before they even have the chance to occur. 

One of the factors that makes construction sites so risky is their variability. By nature, jobsites are generally chaotic, busy, and always changing. So how do you reduce risk in a setting that many might describe as inherently risky? Machine learning can assist through predictive analytics. These analytics uncover patterns to make informed predictions about what may occur, including accidents. Within the industry, more and more firms are using predictive-based safety (PBS) to pinpoint potential risks and proactively address them. According to Engineering News Record, the results for PBS are astounding with early adopters seeing incident rates drop by 50% over a 12-month period. 

Autodesk Construction Cloud’s Construction IQ is helping construction firms increase safety. Through machine learning and AI functionality, project leaders can identify high-risk areas of projects, resolve issues, and address problematic safety behaviors in real time. 

Another construction safety innovation is Smartvid.io, designed to minimize risk through predictive analytics, safety observations, and safety monitoring. Smartvid.io’s construction-trained AI engine, Vinnie, finds indicators of project risk to provide insights, predict where to focus your attention and prescribe specific actions to take.

2. Wearables & IoT

The Internet of Things (IoT) is what makes wearable devices so smart. When inanimate objects can be connected to the internet, they are joining the IoT. Sensors are installed on machines and devices to monitor performance levels, operating conditions, physical states or other data through connectivity. 

The evolution of IoT is found in many industries. Homeowners use sensors to detect changing temperatures, healthcare providers track patient health for chronic conditions through therapeutic devices, and project data experts leverage digital twins to improve predictability in project delivery. 

In construction, you may hear IoT referred to as telematics. Sensors and inter-device communication can increase response times to emergencies and improve safety for end users. An example of this technology is Triax Technologies’ Spot-R clip, which detects sudden falls and shares location information with safety responders. The clip can also be used to send a notification about a hazardous situation (such as a gas leak) and track crews to plan assignments.

Redpoint Positioning offers a range of wearable devices for construction safety. The tag-only solution can be used for social distancing measures through a proximity warning system. The real-time location system fully connects to indoor environments and displays location data and up-to-the-minute analytics. 

3. Qualification Software

Fostering a safe work environment begins with qualified individuals, those who are up-to-date with verifiable credentials and standards. Subcontractors with a strong safety performance history are far less likely to have an incident on their next project. Incidents on-site increase the risk of potential harm to workers and can cause work to be delayed or completely shut down. They can also affect productivity rates, hurt morale, and put your firm at financial risk. 

But how do you analyze safety and the qualifications of individuals and teams? The latest construction innovations leverage historical data, financial metrics, and performance to evaluate risk. Qualification software like TradeTapp cuts down on the time it takes to measure contractor risk for builders in its risk mitigation platform. It includes built-in automated risk mitigation recommendations to reduce risk early in the preconstruction process. 

Another construction safety innovation includes myComply. Their platform helps builders ensure a qualified workforce on their projects, including subcontractor employees. As a testament of the innovation’s effectiveness, the New York Department of Buildings (NYC DOB) selected myComply to build the software in its city-wide construction safety database. This centralized database will help the NYC DOB ensure that all construction workers on permitted projects are qualified to perform their work safely and will help permit holders automate the daily tracking of worker training on the job site, to be in full compliance with regional regulations.

4. Mobile Software

Effectively addressing safety issues means meeting workers where they are: on the field. Mobile software is critical to the industry as workers can access it easily on the go. Through mobile applications, safety managers and superintendents can track safety issues on the jobsite. Safety managers can document and inspect issues, and provide timely communications right from their smartphone or tablet while on the jobsite. Productivity and efficiency increase as a result.

There are some mobile applications that are helping safety managers document and review issues from anywhere. Safesite’s free safety management system removes the paper from inspections, audits and checklists, toolbox talks, and incident reports. Users can select from available templates or upload their own. Safesite also provides analytics around safety data in real time. 

With Safety Reports, managers and employees can go beyond compliance with its suite of safety software tools. The core solutions include Inspections, Training, JSAs, Observations, Incidents, Scan, and Forms apps. Each solution is designed to improve engagement in the safety process and performance. 

One of biggest barriers to safety engagement is generic daily surveys. These black and white forms don’t include everything needed for project managers, often don’t end up in the right hands, and may even repeat the same questions. Instead of selecting generic templates, create daily surveys that reflect your team and the information they need. Raken connects the office to the jobsite through its field management solution, which includes toolbox talks, customizable branded daily surveys, editable checklists and form templates, and jobsite data.

 

 

 

กลับ Back

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-https://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา