mobile-logo

อิตัลไทยวิศวกรรมก่อสร้าง Microgrid บนเกาะพะลวย อิตัลไทยวิศวกรรมก่อสร้าง Microgrid บนเกาะพะลวย

30/05/2022

img banner detail
 
นายพสุธา คันศร รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ นายชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Smart Energy Division บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ร่วมลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี มูลค่างานกว่า 133 ล้านบาท โดยมีทีมผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 211 ชั้น 2 อาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า (SCADA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Microgrid) ในพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้ประชาชนผู้ใช้ไฟบนเกาะพะลวย ซึ่งผลิตจากพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานบริสุทธิ์ ลดการใช้น้ำมันดีเซลในการผลิตไฟฟ้าและสามารถบริหารจัดการระบบพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

นายพสุธา คันศร รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ นายชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Smart Energy Division บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ร่วมลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี มูลค่างานกว่า 133 ล้านบาท โดยมีทีมผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 211 ชั้น 2 อาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า (SCADA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าโครงข่ายขนาดเล็กมาก (Microgrid) ในพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้ประชาชนผู้ใช้ไฟบนเกาะพะลวย ซึ่งผลิตจากพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานบริสุทธิ์ ลดการใช้น้ำมันดีเซลในการผลิตไฟฟ้าและสามารถบริหารจัดการระบบพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กลับ Back

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-https://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา