mobile-logo

อิตัลไทยวิศวกรรมก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงสลกบาตร อิตัลไทยวิศวกรรมก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงสลกบาตร

28/02/2022

img banner detail

 

นายพิชยะ ชนยุทธ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า (อค-กส.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ นายธงชัย วิจารณ์เจริญ (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ร่วมลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างลานไก 230 kV (New Switchyard) และงานก่อสร้างขยายลานไก 115 kV ประกอบด้วยงานโยธา งานติดตั้ง งานออกแบบระบบควบคุมและป้องกัน งานระบบควบคุมและป้องกัน สถานีไฟฟ้าแรงสูงสลกบาตร จังหวัดกำแพงเพชร มูลค่างานกว่า 109 ล้านบาท โดยมีทีมผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 1412 ชั้น 14 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

 

นายพิชยะ ชนยุทธ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า (อค-กส.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ นายธงชัย วิจารณ์เจริญ (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ร่วมลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างลานไก 230 kV (New Switchyard) และงานก่อสร้างขยายลานไก 115 kV ประกอบด้วยงานโยธา งานติดตั้ง งานออกแบบระบบควบคุมและป้องกัน งานระบบควบคุมและป้องกัน สถานีไฟฟ้าแรงสูงสลกบาตร จังหวัดกำแพงเพชร มูลค่างานกว่า 109 ล้านบาท โดยมีทีมผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 1412 ชั้น 14 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

กลับ Back

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-https://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา