mobile-logo

ข่าวสาร News

พิธีลงนามโครงการก่อสร้างสถานีต้นทางคลองด่าน
พิธีลงนามโครงการก่อสร้างสถานีต้นทางคลองด่าน

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และนายณัษฐา ประโมจนีย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และนายณัษฐา ประโมจนีย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร

4 ก.ย. 2562

4 September 2019

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมร่วมในงานเสวนากับ เอสซีจี เคมิคอลล์
อิตัลไทยวิศวกรรมร่วมในงานเสวนากับ เอสซีจี เคมิคอลล์

นายสกล เหล่าสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ร่วมเสวนาในงาน “Contractor Safety Management Partnership Forum”

นายสกล เหล่าสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ร่วมเสวนาในงาน “Contractor Safety Management Partnership Forum”

4 ก.ย. 2562

4 September 2019

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมโชว์ผลงานปิดปี 2561
อิตัลไทยวิศวกรรมโชว์ผลงานปิดปี 2561

บริษัท อิตัลไทยวฺิศวกรรม จำกัด ได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจและการให้บริการของทางบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งงานออกแบบทางวิศวกรรม

บริษัท อิตัลไทยวฺิศวกรรม จำกัด ได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจและการให้บริการของทางบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งงานออกแบบทางวิศวกรรม

3 ก.ย. 2562

3 September 2019

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมจับมือพันธมิตร เอสซีจี เคมิคอลส์
อิตัลไทยวิศวกรรม จับมือพันธมิตร เอสซีจี เคมิคอลส์

นายณัษฐา ประโมจนีย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด นำทีมฝ่ายบริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม Executive

นายณัษฐา ประโมจนีย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด นำทีมฝ่ายบริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม Executive

18 ก.พ. 2562

18 February 2019

รายละเอียด View

ผู้บริหารอิตัลไทยวิศวกรรมเข้าร่วมโครงการ Leadership
ผู้บริหารอิตัลไทยวิศวกรรมเข้าร่วมโครงการ Leadership

ทีมผู้บริหาร บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หนึ่งในบริษัทผู้นำตลาดทางด้านวิศวกรรมภายใต้ “อิตัลไทย กรุ๊ป” เข้าร่วมโครงการ Leadership

ทีมผู้บริหาร บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หนึ่งในบริษัทผู้นำตลาดทางด้านวิศวกรรมภายใต้ “อิตัลไทย กรุ๊ป” เข้าร่วมโครงการ Leadership

18 ก.พ. 2562

18 February 2019

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมร่วมกิจกรรม One Italthai Fun
อิตัลไทยวิศวกรรมร่วมกิจกรรม One Italthai Fun

ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม One Italthai Fun Run 2018 การแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีภายใน

ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม One Italthai Fun Run 2018 การแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีภายใน

18 ก.พ. 2562

18 February 2019

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมกับค่านิยมหลักในการทำงาน
อิตัลไทยวิศวกรรมกับค่านิยมหลักในการทำงาน

นายสกล เหล่าสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมใจปลุกกระแสสร้างพลังเชิงบวกในองค์กร

นายสกล เหล่าสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมใจปลุกกระแสสร้างพลังเชิงบวกในองค์กร

18 ก.พ. 2562

18 February 2019

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมจัดกิจกรรม ITE Sport Day
อิตัลไทยวิศวกรรมจัดกิจกรรม ITE Sport Day

นายณัษฐา ประโมจนีย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด นำทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรม “ITE Sport Day 2018”

นายณัษฐา ประโมจนีย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด นำทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรม “ITE Sport Day 2018”

18 ก.พ. 2562

18 February 2019

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมจัดอบรมปรับพื้นฐานระบบสถานีย่อย
อิตัลไทยวิศวกรรมจัดอบรมปรับพื้นฐานระบบสถานีย่อย

จัดอบรมปรับพื้นฐานระบบสถานีย่อยอัตโนมัติ (Substation Automation) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม หลังจากที่บริษัทอิตัลไทยวิศวกรรมฯ

จัดอบรมปรับพื้นฐานระบบสถานีย่อยอัตโนมัติ (Substation Automation) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม หลังจากที่บริษัทอิตัลไทยวิศวกรรมฯ

18 ก.พ. 2562

18 February 2019

รายละเอียด View

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-https://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา