mobile-logo

ข่าวสาร News

ความสำเร็จอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์
ความสำเร็จอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

นายสกล เหล่าสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เปิดเผยว่า “รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้

นายสกล เหล่าสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เปิดเผยว่า “รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้

7 ธ.ค. 2565

7 December 2022

รายละเอียด View

พิธีเปิดระบบผลิตไฟฟ้า Solar โรงงานภูมิใจไทยซีเมนต์
พิธีเปิดระบบผลิตไฟฟ้า Solar โรงงานภูมิใจไทยซีเมนต์

นายสกล เหล่าสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด และกรรมการบริหาร บริษัท อิตัลไทยเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

นายสกล เหล่าสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด และกรรมการบริหาร บริษัท อิตัลไทยเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

30 พ.ย. 2565

30 November 2022

รายละเอียด View

ITE – NCPE ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น
ITE – NCPE ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น

เมื่อเร็วๆ นี้ นายกิตติ เพ็ชรสันทัด (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสกล เหล่าสุวรรณ (ที่ 4 จากซ้าย)

เมื่อเร็วๆ นี้ นายกิตติ เพ็ชรสันทัด (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสกล เหล่าสุวรรณ (ที่ 4 จากซ้าย)

30 พ.ย. 2565

30 November 2022

รายละเอียด View

สำรวจพื้นที่เตรียมก่อสร้าง Microgrid บนเกาะพะลวย
สำรวจพื้นที่เตรียมก่อสร้าง Microgrid บนเกาะพะลวย

นายสุรพงษ์ สันติเวทย์วงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Smart Energy Division พร้อมด้วยคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายสุรพงษ์ สันติเวทย์วงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย Smart Energy Division พร้อมด้วยคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

30 พ.ย. 2565

30 November 2022

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมลุยนำเสนอเทคโนโลยี “Digital Twin”
อิตัลไทยวิศวกรรมลุยนำเสนอเทคโนโลยี “Digital Twin”

นายนิธิพันธ์ เอื้อวิทยา รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด และทีมงาน เข้านำเสนอเทคโนโลยีการพัฒนาเมือง

นายนิธิพันธ์ เอื้อวิทยา รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด และทีมงาน เข้านำเสนอเทคโนโลยีการพัฒนาเมือง

6 ก.ค. 2565

6 July 2022

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมก่อสร้างสถานีต้นทางลาดพร้าว
อิตัลไทยวิศวกรรมก่อสร้างสถานีต้นทางลาดพร้าว

นายชัยยศ ว่องไวทยกรกุล (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฎิบัติการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด และ นายสมชาย หอมกลิ่นแก้ว

นายชัยยศ ว่องไวทยกรกุล (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฎิบัติการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด และ นายสมชาย หอมกลิ่นแก้ว

6 ก.ค. 2565

6 July 2022

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมก่อสร้าง Smartgrid จ.แม่ฮ่องสอน
อิตัลไทยวิศวกรรมก่อสร้าง Smartgrid จ.แม่ฮ่องสอน

นายสกล เหล่าสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายชัยยศ ว่องไวทยกรกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

นายสกล เหล่าสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายชัยยศ ว่องไวทยกรกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

15 มิ.ย. 2565

15 June 2022

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมก่อสร้าง Microgrid บนเกาะพะลวย
อิตัลไทยวิศวกรรมก่อสร้าง Microgrid บนเกาะพะลวย

นายพสุธา คันศร รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ นายชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Smart

นายพสุธา คันศร รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ นายชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Smart

30 พ.ค. 2565

30 May 2022

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงสลกบาตร
อิตัลไทยวิศวกรรมก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงสลกบาตร

นายพิชยะ ชนยุทธ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า (อค-กส.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นายพิชยะ ชนยุทธ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า (อค-กส.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

28 ก.พ. 2565

28 February 2022

รายละเอียด View

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-https://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา