mobile-logo

ข่าวสาร News

อิตัลไทยวิศวกรรมก่อสร้าง Smartgrid จ.แม่ฮ่องสอน
อิตัลไทยวิศวกรรมก่อสร้าง Smartgrid จ.แม่ฮ่องสอน

นายสกล เหล่าสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายชัยยศ ว่องไวทยกรกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

นายสกล เหล่าสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายชัยยศ ว่องไวทยกรกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

15 มิ.ย. 2565

15 June 2022

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมก่อสร้าง Microgrid บนเกาะพะลวย
อิตัลไทยวิศวกรรมก่อสร้าง Microgrid บนเกาะพะลวย

นายพสุธา คันศร รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ นายชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Smart

นายพสุธา คันศร รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ นายชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Smart

30 พ.ค. 2565

30 May 2022

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงสลกบาตร
อิตัลไทยวิศวกรรมก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงสลกบาตร

นายพิชยะ ชนยุทธ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า (อค-กส.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นายพิชยะ ชนยุทธ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า (อค-กส.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

28 ก.พ. 2565

28 February 2022

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 5
อิตัลไทยวิศวกรรมก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 5

นายประพันธ์ สีนวล (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้ว่าการวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ นายธงชัย วิจารณ์เจริญ (ที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ

นายประพันธ์ สีนวล (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้ว่าการวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ นายธงชัย วิจารณ์เจริญ (ที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ

28 ก.พ. 2565

28 February 2022

รายละเอียด View

กิจกรรม SAVE SEA SAVE LIFE ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
กิจกรรม SAVE SEA SAVE LIFE ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด จัดกิจกรรม “SAVE SEA SAVE LIFE” ภายใต้โครงการ “ITE WE GO GREEN” ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ทะเล

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด จัดกิจกรรม “SAVE SEA SAVE LIFE” ภายใต้โครงการ “ITE WE GO GREEN” ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ทะเล

13 ธ.ค. 2564

13 December 2021

รายละเอียด View

โครงการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน
โครงการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด และ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด และ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

23 ก.ย. 2563

23 September 2020

รายละเอียด View

เปิดตัวโครงการ "PMCU Solar Carpark"
เปิดตัวโครงการ "PMCU Solar Carpark"

"PMCU Solar Carpark" ต้นแบบสมาร์ทคอมมูนิตี้ ใช้พลังงานสะอาด ลดต้นทุน รักษาสิ่งแวดล้อม เสริมคุณภาพชีวิตเมืองน่าอยู่ “Chula Smart City”

"PMCU Solar Carpark" ต้นแบบสมาร์ทคอมมูนิตี้ ใช้พลังงานสะอาด ลดต้นทุน รักษาสิ่งแวดล้อม เสริมคุณภาพชีวิตเมืองน่าอยู่ “Chula Smart City”

23 ก.ย. 2563

23 September 2020

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมสร้างฝัน แบ่งปันน้ำใจ ครั้งที่ 2
อิตัลไทยวิศวกรรมสร้างฝัน แบ่งปันน้ำใจ ครั้งที่ 2

เมื่อเร็วๆ นี้ นายนิธิพันธ์ เอื้อวิทยา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นประธานส่งมอบในโครงการ “อิตัลไทยวิศวกรรมสร้างฝัน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายนิธิพันธ์ เอื้อวิทยา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นประธานส่งมอบในโครงการ “อิตัลไทยวิศวกรรมสร้างฝัน

15 มี.ค. 2563

15 March 2020

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมลงนามกับเลนซิ่ง (ไทยแลนด์)
Italthai Engineering Signs the Construction

นายสกล เหล่าสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด และ Mr. Enrico Thallmann, Project Director, Large Capital Project,

On Thursday 5th March, 2020 at the Top View Hotel Amphur Sriracha, Chonburi Province, Italthai Engineering Company

8 มี.ค. 2563

8 March 2020

รายละเอียด View

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-https://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา