mobile-logo

วิศวกรโครงการ - สาขาไฟฟ้า (HO & Site) Project Electrical Engineer - Solar (HO & Site)

ย้อนกลับ Back
เงื่อนไขการจ้าง:   สัญญาจ้างปีต่อปี
สวัสดิการ:            ประกันสังคม
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ:-

a)     บริหารจัดการโครงการติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) และส่งมอบโครงการตามที่ลูกค้าคาดหวัง

b)     จัดทำงบประมาณโครงการให้ทันกำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง

c)     ประสานงานกับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อสร้างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

d)     งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ:-

-     อายุ 25 - 30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือพลังงาน

-     มีประสบการณ์ 2-5 ปีด้านระบบพลังงาน Solar Farm, Solar Floating, Solar Rooftop

-     เคยผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยวิชาชีพ

-     มีทักษะการรายงานและการนำเสนอ

-     สามารถทำงานที่โครงการหรือไซท์งานได้

-     มีความเป็นผู้นำ และความสามารถในการบริหารจัดการ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถส่งประวัติ และระบุเงินเดือนที่คาดหวังตามอีเมล์ด้านล่าง 

Email address:            [email protected]
เบอร์ติดต่อ:                   081-9147310

ข้อมูลการติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร:-

Facebook:                    Italthai Engineering Career

Telephone No.:            0-2732-4420 Ext. 3115-3116,3118

[email protected]:                         @italthaicareer

เงื่อนไขการจ้าง:  สัญญาจ้างปีต่อปี
สวัสดิการ:           ประกันสังคม
 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ:-

a)     บริหารจัดการโครงการติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) และส่งมอบโครงการตามที่ลูกค้าคาดหวัง

b)     จัดทำงบประมาณโครงการให้ทันกำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง

c)     ประสานงานกับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อสร้างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

d)     งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ:-

-     อายุ 25 - 30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือพลังงาน

-     มีประสบการณ์ 2-5 ปีด้านระบบพลังงาน Solar Farm, Solar Floating, Solar Rooftop

-     เคยผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยวิชาชีพ

-     มีทักษะการรายงานและการนำเสนอ

-     สามารถทำงานที่โครงการหรือไซท์งานได้

-     มีความเป็นผู้นำ และความสามารถในการบริหารจัดการ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถส่งประวัติ และระบุเงินเดือนที่คาดหวังตามอีเมล์ด้านล่าง 

Email address:            [email protected]
เบอร์ติดต่อ:                   081-9147310

ข้อมูลการติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร:-

Facebook:                    Italthai Engineering Career

Telephone No.:            0-2732-4420 Ext. 3115-3116,3118

[email protected]:                         @italthaicareer

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-http://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา