mobile-logo

(Civil) Site Engineer (ไซท์ปราจีนบุรี) (Civil) Site Engineer (Prachinburi)

ย้อนกลับ Back

เงื่อนไขการจ้าง :    สัญญาจ้างถึง 31 มีนาคม 2564

ค่าตอบแทน:          เงินเดือนตามตกลง  (ไม่มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม)

สวัสดิการ              ประกันสังคม  

วันเวลาทำงาน:      จันทร์ - เสาร์

ไซท์งาน:              นิคม 304 ก่อสร้างโรงงานผลิตใยผ้า Fiber  (ข้างโรงงาน Double A, จ. ปราจีนบุรี)

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:-

a)   ควบคุม, ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย

b)   วางแผนการดำเนินการ, ประมาณการทรัพยากรที่ต้องใช้และติดตามความคืบหน้า ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาของโครงการ

c)   รวบรวมและนำเสนอรายละเอียดโครงการ, ข้อมูลเชิงเทคนิค อันมีประโยชน์ต่อการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

d)   อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ:-

-   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา

-   มีประสบการณ์คุมไซท์งานก่อสร้าง 3 - 10 ปี

-   มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานโครงการ (Project management) ได้เป็นอย่างดี

-   มีความรับผิดชอบ, เป็นผู้นำ, ความคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

-   มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถส่งประวัติ และระบุเงินเดือนที่คาดหวังตามอีเมล์ด้านล่าง 

Email address:            [email protected]
เบอร์ติดต่อ:                   081-9147310

ข้อมูลการติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร:-

Facebook:                    Italthai Engineering Career

Telephone No.:            0-2732-4420 Ext. 3115-3116,3118

[email protected]:                         @italthaicareer

เงื่อนไขการจ้าง :     สัญญาจ้างถึง 31 มีนาคม 2564

ค่าตอบแทน:           เงินเดือนตามตกลง  (ไม่มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม)

สวัสดิการ              ประกันสังคม  +   มีที่พักให้ + รถรับส่งจากไซท์งานไปยังที่พัก

วันเวลาทำงาน:        จันทร์ - เสาร์

ไซท์งาน:                นิคม 304 ก่อสร้างโรงงานผลิตใยผ้า Fiber  (ข้างโรงงาน Double A, จ. ปราจีนบุรี)

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:-

a)   ควบคุม, ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย

b)   วางแผนการดำเนินการ, ประมาณการทรัพยากรที่ต้องใช้และติดตามความคืบหน้า ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาของโครงการ

c)   รวบรวมและนำเสนอรายละเอียดโครงการ, ข้อมูลเชิงเทคนิค อันมีประโยชน์ต่อการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

d)   อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ:-

-   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา

-   มีประสบการณ์คุมไซท์งานก่อสร้าง 3 - 10 ปี

-   มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานโครงการ (Project management) ได้เป็นอย่างดี

-   มีความรับผิดชอบ, เป็นผู้นำ, ความคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

-   มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถส่งประวัติ และระบุเงินเดือนที่คาดหวังตามอีเมล์ด้านล่าง 

Email address:            [email protected]
เบอร์ติดต่อ:                   081-9147310

ข้อมูลการติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร:-

Facebook:                    Italthai Engineering Career

Telephone No.:            0-2732-4420 Ext. 3115-3116,3118

[email protected]:                         @italthaicareer

 

 

 

 

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-http://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา