mobile-logo

จป.ระดับวิชาชีพ (สุขุมวิท, กทม) Safety Officer (Sukhumvit, Bangkok)

ย้อนกลับ Back

เงื่อนไขการจ้าง :         สัญญาจ้าง (ปีต่อปี) 

ค่าตอบแทน:              เงินเดือนตามตกลง  (ไม่มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม)

สวัสดิการ                ประกันสังคม

วันเวลาทำงาน:           จันทร์ - เสาร์ (8:00-17:00 น.)

ไซท์งาน:                   สุขุมวิท (ซอย 8), กทม.

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

a)    แนะนำกำกับดูแลรับผิดชอบให้พนักงานในไซต์งานได้รับความปลอดภัย

b)    ตรวจสอบความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในไซต์งาน

c)    เสนอให้มีการป้องกันหรือแก้ไขปรับปรุงในพื้นที่โครงการ

d)    งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ: 

1)      เพศชาย หรือเพศหญิง อายุระหว่าง 25 - 30 ปี

2)      จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

3)     ประสบการณ์ 2 - 3 ปีขึ้นไปด้านงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหน้าไซต์งานก่อสร้าง

4)     ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยฯ และมีวุฒิบัตร

5)     ทำงานเชิงรุก, มีภาวะผู้นำ, ยึดมั่นในการรักษามาตรฐานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

6)     มีมนุษยสัมพันธ์, ทักษะการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถส่งประวัติ และระบุเงินเดือนที่คาดหวังตามอีเมล์ด้านล่าง 

Email address:              [email protected]
เบอร์ติดต่อ:                   092-268-9037

 

ข้อมูลการติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร:-

Facebook:                    Italthai Engineering Career

Telephone No.:              0-2732-4420 Ext. 3118

[email protected]:                         @italthaicareer

เงื่อนไขการจ้าง :         สัญญาจ้าง (ปีต่อปี) 

ค่าตอบแทน:              เงินเดือนตามตกลง  (ไม่มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม)

สวัสดิการ                ประกันสังคม

วันเวลาทำงาน:           จันทร์ - เสาร์ (8:00-17:00 น.)

ไซท์งาน:                   สุขุมวิท (ซอย 8), กทม.

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

a)    แนะนำกำกับดูแลรับผิดชอบให้พนักงานในไซต์งานได้รับความปลอดภัย

b)    ตรวจสอบความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในไซต์งาน

c)    เสนอให้มีการป้องกันหรือแก้ไขปรับปรุงในพื้นที่โครงการ

d)    งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ: 

1)      เพศชาย หรือเพศหญิง อายุระหว่าง 25 - 30 ปี

2)      จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

3)     ประสบการณ์ 2 - 3 ปีขึ้นไปด้านงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหน้าไซต์งานก่อสร้าง

4)     ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยฯ และมีวุฒิบัตร

5)     ทำงานเชิงรุก, มีภาวะผู้นำ, ยึดมั่นในการรักษามาตรฐานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

6)     มีมนุษยสัมพันธ์, ทักษะการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถส่งประวัติ และระบุเงินเดือนที่คาดหวังตามอีเมล์ด้านล่าง 

Email address:              [email protected]
เบอร์ติดต่อ:                   092-268-9037

 

ข้อมูลการติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร:-

Facebook:                    Italthai Engineering Career

Telephone No.:              0-2732-4420 Ext. 3118

[email protected]:                         @italthaicareer

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-http://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา