mobile-logo

Project Electrical Engineer (ไซต์งานแจ้งวัฒนะ) - สัญญาจ้าง 1 ปี Project Electrical Engineer (ไซต์งานแจ้งวัฒนะ) - สัญญาจ้าง 1 ปี

ย้อนกลับ Back
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 
- ความคุมงานให้ดำเนินการไปตามแผนงาน
- ตรวจสอบหน้างานและแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด
- ติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมงาน
- แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหน้างาน
- และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยหัวหน้างาน
 
คุณสมบัติที่เราต้องการ
 
- เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 27 ขึ้นไป
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวากรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง
- มีประสบการณ์ทำงานด้านการควบคุมหน้างานระบบไฟฟ้าประมาณ 5-8 ปี 
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคารสูงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปนแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น MS Office และ AutoCad ได้
- สามารถไปทำงานไปทุกไซต์ก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
- ทำงานจันทร์ - เสาร์ เวลา 08:00 น. - 17:00 น.
 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถส่งประวัติ และระบุเงินเดือนที่คาดหวังตามอีเมล์ด้านล่าง 

Email address:             [email protected]
เบอร์ติดต่อ:                    081-914-7310

 

ข้อมูลการติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร:-

Facebook:                    Italthai Engineering Career

Telephone No.:             0-2732-4420 Ext. 3115-3116,3118

[email protected]:                         @gsg6623k

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 
- ความคุมงานให้ดำเนินการไปตามแผนงาน
- ตรวจสอบหน้างานและแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด
- ติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมงาน
- แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหน้างาน
- และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยหัวหน้างาน
 
คุณสมบัติที่เราต้องการ
 
- เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 27 ขึ้นไป
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวากรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง
- มีประสบการณ์ทำงานด้านการควบคุมหน้างานระบบไฟฟ้าประมาณ 5-8 ปี 
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคารสูงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้โปนแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น MS Office และ AutoCad ได้
- สามารถไปทำงานไปทุกไซต์ก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
- ทำงานจันทร์ - เสาร์ เวลา 08:00 น. - 17:00 น.
 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถส่งประวัติ และระบุเงินเดือนที่คาดหวังตามอีเมล์ด้านล่าง 

Email address:             [email protected]
เบอร์ติดต่อ:                    081-914-7310

 

ข้อมูลการติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร:-

Facebook:                    Italthai Engineering Career

Telephone No.:             0-2732-4420 Ext. 3115-3116,3118

[email protected]:                         @gsg6623k

 

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-http://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา