mobile-logo

เขียนแบบเครื่องกล (ศรีราชา) Draftsman (Mechanical) , Sriracha

ย้อนกลับ Back

เงื่อนไขการจ้าง:        สัญญาจ้าง 1 ปี

วันทำงาน:               วันจันทร์ - วันเสาร์, 08.00 - 17.00 น.
สวัสดิการ:               ประกันสังคม 
ที่พัก:                     สามารถพักบ้านพักของไซท์งาน
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-   เขียนแบบงานระบบสุขาภิบาล, ดับเพลิง, ปรับอากาศของไซท์รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวีฯ ศรีราชา ด้วยโปรแกรม Autocad & BIM 

-   จัดทำ As-Built Drawing

 

คุณสมบัติ

-   มีประสบการณ์เขียนแบบงานระบบ 2 ปีขึ้นไป

-   สามารถใช้ Autocad ในการทำงาน

-   สามารถใช้ BIM หรือพร้อมที่จะเรียนรู้ (มีการสอนงาน)

-   มีความรับผิดชอบ, ละเอียดรอบคอบและทำงานเป็นทีม

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถส่งประวัติ และระบุเงินเดือนที่คาดหวังตามอีเมล์ด้านล่าง 

Email address:            [email protected]
เบอร์ติดต่อ:                  092-268-9037

 

ข้อมูลการติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร:-

Facebook:             Italthai Engineering Career

Telephone No.:        0-2732-4420 Ext. 3115-3116,3118

[email protected]:                  @gsg6623k

 

 

 

เงื่อนไขการจ้าง:        สัญญาจ้าง 1 ปี

วันทำงาน:               วันจันทร์ - วันเสาร์, 08.00 - 17.00 น.
สวัสดิการ:               ประกันสังคม 
ที่พัก:                     สามารถพักบ้านพักของไซท์งาน
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-   เขียนแบบงานระบบสุขาภิบาล, ดับเพลิง, ปรับอากาศของไซท์รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวีฯ ศรีราชา ด้วยโปรแกรม Autocad & BIM 

-   จัดทำ As-Built Drawing

 

คุณสมบัติ

-   มีประสบการณ์เขียนแบบงานระบบ 2 ปีขึ้นไป

-   สามารถใช้ Autocad ในการทำงาน

-   สามารถใช้ BIM หรือพร้อมที่จะเรียนรู้ (มีการสอนงาน)

-   มีความรับผิดชอบ, ละเอียดรอบคอบและทำงานเป็นทีม

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถส่งประวัติ และระบุเงินเดือนที่คาดหวังตามอีเมล์ด้านล่าง 

Email address:            [email protected]
เบอร์ติดต่อ:                  092-268-9037

 

ข้อมูลการติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร:-

Facebook:             Italthai Engineering Career

Telephone No.:        0-2732-4420 Ext. 3115-3116,3118

[email protected]:                  @gsg6623k

 

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-http://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา