เฉพาะพนักงาน

SOLAR PV ROOFTOP PROJECT

ผู้ว่าจ้าง l  บริษัท โกโซล่าร์ จำกัด

EPC FOR SOLAR PV ROOFTOP OF FACTORIES

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เสริมสร้างพลังงาน จ.ลพบุรี (40 MW)

ผู้ว่าจ้าง l  บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด

DESIGN, ENGINEERING, SUPPLY, CONSTRUCTION, TESTING AND COMMISSIONING FOR BALANCE OF PLANT OF 40 MW AC PV SOLAR FARM WITH 2X30 MVA 115/22KV SUBSTATION, LOPBURI, THAILAND

ติดตั้งระบบ PV แสงอาทิตย์สำหรับการบริหารงานของ 5 ป่าสงวนอนุรักษ์และอุทยานแห่งชาติ

ผู้ว่าจ้าง l  EDE

ด้านการออกแบบ, ด้านวิศวกรรม, ด้านจัดซื้อ, ด้านงานก่อสร้าง, ด้านการทดสอบการทำงานของทั้งระบบ

 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เอสพีพีทู จ.สระบุรี

ผู้ว่าจ้าง l บริษัท ซันเอดิสัน เอ็นเนอร์จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ด้านการออกแบบ, ด้านวิศวกรรม, ด้านจัดซื้อ, ด้านงานก่อสร้าง, ด้านการทดสอบการทำงานของทั้งระบบ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลพบุรี

ผู้ว่าจ้าง l บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด

ด้านการออกแบบ, ด้านวิศวกรรม, ด้านจัดซื้อ, ด้านงานก่อสร้าง, ด้านการทดสอบการทำงานของทั้งระบบ 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2556 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 l โทร. 0-2723-4420-5 โทรสาร 0-2723-4427