ITE โชว์ศักยภาพ ประกาศข่าวดี รับปี 60 กับโครงการพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์

Keywords:    

นายสกล เหล่าสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หรือ  (ITALTHAI Engineering : ITE) เปิดเผยว่า ข่าวดีรับต้นปี 2560 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม กับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม รวมทั้งสิ้นกว่า 95 MW  ซึ่งสามารถเริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ หรือที่เรียกว่า COD (Commercial Operation Date)  ได้ตามกำหนดหรือข้อสัญญาที่ตกลงไว้ ประกอบด้วย

1.         โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม ทุ่งกังหันลม ( Wind Turbine ) จำนวน 32 ต้น กำลังการผลิตรวม 80 MW พร้อมจำหน่ายไฟเข้าระบบผ่านสายส่ง 115kV ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าไปแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559  ผู้ลงทุน ได้แก่  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO

2.         โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน 5 MW สหกรณ์วิเศษชัยชาญ ที่จังหวัดอ่างทอง มีกำลังการผลิต 5MW เริ่มจำหน่ายไฟเข้าระบบผ่านสายส่ง 22kV ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจำหน่ายไฟฟ้าไปแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โดยผู้ลงทุน ได้แก่  บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด

3.         โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน 5 MW สหกรณ์โคนมหินซ้อน จังหวัดสระบุรี มีกำลังการผลิต 5 MW โดยจำหน่ายไฟเข้าระบบผ่านสายส่ง 22kV ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าไปแล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ผู้ลงทุน ได้แก่ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ

4.         โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บลูโซล่าร์ ฟาร์ม 1 กำลังการผลิตรวม 5 MW จำหน่ายไฟเข้าระบบผ่านสายส่ง 22 kV จังหวัด ปทุมธานี เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าไปเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 โดยผู้ลงทุน ได้แก่ บริษัท บลูโซล่าร์ ฟาร์ม 1 จำกัด

อย่างไรก็ตาม ITE มีความมุ่งมั่นในการทำงานจนประสบความสำเร็จ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาพลังงานของประเทศ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ของคนในชาติต่อไปอย่างยั่งยืน

Comments

    There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.