พิธีลงนามสนับสนุนทางการเงินระหว่างบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด กับธนาคารกสิกรไทย

Keywords:    

นายสกล เหล่าสุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมด้วยนายสงคราม ทองนพคุณ รองประธานกรรมการบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม (ที่ 3 จากซ้าย) และนายเกษม มาไกรเลิศ รองประธานกรรมการบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมพิธีลงนามสนับสนุนทางการเงินระหว่างบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม กับธนาคารกสิกรไทย ขยายวงเงินเพิ่มเติมอีก 1,500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้นกว่า 3,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ โดยมีนายจงรัก รัตนเพียร (ที่ 4 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมด้วยนายสำมิตร  สกุลวิระ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องวจีสุจริต ชั้น 8 ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน

Comments

    There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.