อิตัลไทยวิศวกรรมบริจาคเงินสมทบเพื่อสร้างอาคารเรียนให้น้องๆโรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน จ.ลำพูน

Keywords:    

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด บริจาคเงินสมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวนเงิน 150,000 บาท การพัฒนาอาคารเรียนนี้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย

Comments

    There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.