Grid List

FEATURED

อิตัลไทยวิศวกรรม เปิดเวที I-Leader Forum พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด (ITALTHAI Engineering : ITE)  โดย นายสกล เหล่าสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  จัดเวทีเสวนาภายใต้โปรแกรมพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่  “I-Leader Forum”  เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท ในการก้าวสู่  "บริษัทรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน"  โดยได้จัดงานเปิดตัวโปรแกรมไปเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ถนนพระราม 9

โปรแกรมดังกล่าวนี้ พนักงานของ ITE ในระดับต่างๆ จะได้รับการพัฒนา และได้เรียนรู้หลักสูตรต่างๆ  อย่างเข้มข้นจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย รวมทั้งยังรับการแชร์ประสบการณ์ทั้งในเรื่องการบริหารงาน ความเป็นผู้นำและการใช้ชีวิตจาก CEO และผู้บริหารระดับสูง ผ่านกิจกรรมการเสวนา “Big Brother Sharing” ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้นำจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง และเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานในโครงการจริง (Project Based Learning) เพื่อสร้างรากฐานให้ผู้นำรุ่นใหม่ของ ITE มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำแห่งอนาคต

อิตัลไทยฯ รุกโรดแมพผู้นำรับเหมาอาเซียน

ถ้าพูดถึงบริษัทรับเหมาชั้นนำของประเทศ ต้องมีชื่อของ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หรือ (ITALTHAI Engineering : ITE) เป็นทางเลือกให้กับนักลงทุน โดยอิตัลไทยวิศวกรรม หนึ่งในผู้นำตลาดทางด้านวิศวกรรมภายใต้ "อิตัลไทย กรุ๊ป" ภายใต้การบริหารงานของ " สกล เหล่าสุวรรณ" ติดตามอ่านได้ที่ 

“อิตัลไทยวิศวกรรม” ฉลองครบรอบปีที่ 50 เดินหน้าพัฒนา อย่างมั่นคง

สกล เหล่าสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด (ITALTHAI Engineering : ITE) นำทีมผู้บริหารร่วมทำบุญฉลองครบรอบ 50 ปี บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ผู้รับเหมาชั้นนำงานวิศวกรรมก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ พร้อมยกระดับระบบบริหารคุณภาพเป็นระบบ ISO9001 Version ใหม่ 2015  และยกระดับมาตรฐานระบบบริหารด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในระดับสากล ณ  บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

“อิตัลไทยวิศวกรรม” ฉลองครบรอบปีที่ 50 เดินหน้าพัฒนา อย่างมั่นคง

“อิตัลไทยวิศวกรรม” ฉลองครบรอบปีที่ 50 เดินหน้าพัฒนา อย่างมั่นคง

ITE ลงนามสัญญาร่วมกับ Sifang เพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ตามนโยบายภาครัฐ

นายสกล เหล่าสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด (ITALTHAI Engineering : ITE) ร่วมกับ นาย เหว่ยเฟียง ซาง ( Mr. Weifeng Zhang ) ประธานกรรมการ Beijing Sifang Automation CO., Ltd (Sifang) ลงนามสัญญาความร่วมมือการทำตลาดโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต ส่ง และจ่ายพลังงานไฟฟ้า เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าไปสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)  ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าการลงนามความร่วมมือดังกล่าวจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ของภาครัฐให้สำเร็จลุล่วง ณ สำนักงานใหญ่ อาคารอิตัลไทยอาวเวอร์ส ชั้น 29  เมื่อเร็วๆ นี้

 

ITE ลงนามสัญญาร่วมกับ Sifang เพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ตามนโยบายภาครัฐ

นายสกล เหล่าสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด (ITALTHAI Engineering : ITE) ร่วมกับ นาย เหว่ยเฟียง ซาง ( Mr. Weifeng Zhang ) ประธานกรรมการ Beijing Sifang Automation CO., Ltd (Sifang) ลงนามสัญญาความร่วมมือการทำตลาดโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต ส่ง และจ่ายพลังงานไฟฟ้า เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าไปสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)  ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าการลงนามความร่วมมือดังกล่าวจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ของภาครัฐให้สำเร็จลุล่วง ณ สำนักงานใหญ่ อาคารอิตัลไทยอาวเวอร์ส ชั้น 29  เมื่อเร็วๆ นี้

ITE ร่วมพิธี First Brick ก่ออิฐก้อนแรก EGAT

เร็วๆ นี้ ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.  จัดพิธี First Brick ถือฤกษ์งามยามดี ก่ออิฐก้อนแรก เปิดโครงการ EGAT HEADQUARTER โดยบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หรือ ( ITALTHAI Engineering : ITE ) มีนายณัษฐา ประโมจนีย์ รองกรรมการผู้จัดการ  เข้าร่วมพิธีฯ สำหรับ EGAT HEADQUARTER เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับสูงสุด  โดย ITE เข้าไปดูแลในส่วนของวิศวกรรมระบบ ประกอบด้วยระบบไฟฟ้า และเครื่องกลที่สำคัญต่างๆ  อาคารรูปทรงสูงทันสมัย 20 ชั้น พร้อมลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่ชั้น 21 และอาคารจอดรถ 4 ชั้น ตั้งอยู่ที่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นับเป็นความภาคภูมิใจของ ITE ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความท้าทายที่ต้องทำงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาโครงการทั้งสิ้น 300 วัน 

ITE ร่วมพิธี First Brick ก่ออิฐก้อนแรก EGAT

เร็วๆ นี้ ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.  จัดพิธี First Brick ถือฤกษ์งามยามดี ก่ออิฐก้อนแรก เปิดโครงการ EGAT HEADQUARTER โดยบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หรือ ( ITALTHAI Engineering : ITE ) มีนายณัษฐา ประโมจนีย์ รองกรรมการผู้จัดการ  เข้าร่วมพิธีฯ สำหรับ EGAT HEADQUARTER เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับสูงสุด  โดย ITE เข้าไปดูแลในส่วนของวิศวกรรมระบบ ประกอบด้วยระบบไฟฟ้า และเครื่องกลที่สำคัญต่างๆ  อาคารรูปทรงสูงทันสมัย 20 ชั้น พร้อมลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่ชั้น 21 และอาคารจอดรถ 4 ชั้น ตั้งอยู่ที่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นับเป็นความภาคภูมิใจของ ITE ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความท้าทายที่ต้องทำงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาโครงการทั้งสิ้น 300 วัน 

“อิตัลไทยวิศวกรรม” ลุยอาเซียนเปิดตลาดเมียนมาร์

นายสกล เหล่าสุวรรณ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หรือ  (ITALTHAI Engineering : ITE)  เผยทิศทางการตลาดปี 2560 ตั้งเป้ารายได้กว่า 5.4 พันล้านบาท ตุนแบ็กล็อกกว่า 6,000 ล้านบาท พร้อมขยายธุรกิจสู่สหภาพเมียนมาร์ (Myanmar) เน้นงานด้านรับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งระบบอาคาร และสาธารณูปโภค การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยมีนายณัษฐา ประโมจนีย์  และนายเกษม  มาไกรเลิศ ร่วมแถลงข่าว ณ อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

ITE ส่งมอบห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนหนองเมยสามัคคี จ.ชัยภูมิ

เร็วๆ นี้ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หรือ ( ITALTHAI Engineering : ITE ) โดยนายณัษฐา ประโมจนีย์ รองกรรมการผู้จัดการ และนายเกษม  มาไกรเลิศ รองกรรมการผู้จัดการ ทำพิธีส่งมอบห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนหนองเมยสามัคคี จ. ชัยภูมิ ได้รับเกียรติจากนางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นประธานในพิธีฯ  และว่าที่ร.ต.ดร.ธนาธิป. มาลากอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเมยสามัคคี พร้อมคณะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ และชุมชน บ้านหนองเมย ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ นอกจากนี้ ITE ยังสนับสนุนอาหารกลางวัน และร่วมแบ่งปัน Computer Notebook พร้อมใช้งาน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การศึกษา และเครื่องเล่นเสริมทักษะต่างๆ ให้กับเด็กในโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง

ITE โชว์ศักยภาพ ประกาศข่าวดี รับปี 60 กับโครงการพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์

นายสกล เหล่าสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หรือ  (ITALTHAI Engineering : ITE) เปิดเผยว่า ข่าวดีรับต้นปี 2560 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม กับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม รวมทั้งสิ้นกว่า 95 MW  ซึ่งสามารถเริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ หรือที่เรียกว่า COD (Commercial Operation Date)  ได้ตามกำหนดหรือข้อสัญญาที่ตกลงไว้ ประกอบด้วย

1.         โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม ทุ่งกังหันลม ( Wind Turbine ) จำนวน 32 ต้น กำลังการผลิตรวม 80 MW พร้อมจำหน่ายไฟเข้าระบบผ่านสายส่ง 115kV ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าไปแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559  ผู้ลงทุน ได้แก่  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO

2.         โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน 5 MW สหกรณ์วิเศษชัยชาญ ที่จังหวัดอ่างทอง มีกำลังการผลิต 5MW เริ่มจำหน่ายไฟเข้าระบบผ่านสายส่ง 22kV ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจำหน่ายไฟฟ้าไปแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โดยผู้ลงทุน ได้แก่  บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำกัด

3.         โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน 5 MW สหกรณ์โคนมหินซ้อน จังหวัดสระบุรี มีกำลังการผลิต 5 MW โดยจำหน่ายไฟเข้าระบบผ่านสายส่ง 22kV ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าไปแล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ผู้ลงทุน ได้แก่ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ

4.         โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บลูโซล่าร์ ฟาร์ม 1 กำลังการผลิตรวม 5 MW จำหน่ายไฟเข้าระบบผ่านสายส่ง 22 kV จังหวัด ปทุมธานี เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าไปเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 โดยผู้ลงทุน ได้แก่ บริษัท บลูโซล่าร์ ฟาร์ม 1 จำกัด

อย่างไรก็ตาม ITE มีความมุ่งมั่นในการทำงานจนประสบความสำเร็จ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาพลังงานของประเทศ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ของคนในชาติต่อไปอย่างยั่งยืน

ITE เปิดบ้านรับปีใหม่จัดฝึกอบรม ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ PEA

<strong>นายณัษฐา ประโมจนีย์</strong> รองกรรมการผู้จัดการ และ<strong>นายชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์</strong> ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผู้เชี่ยวชาญระบบไฟฟ้า (Electrical Expert Division) บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด (ITALTHAI Engineering : ITE) ให้การต้อนรับผู้แทนเข้าอบรมจาก การ

โครงการส่งเสริมสุขภาพและเผยแพร่ความรู้งานประกันสังคม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 บ.อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ได้ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม และ โรงพยาบาลหัวเฉียว มาให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพ และ ความรู้งานประกันสังคม ให้กับพนักงาน โดยมีพนักงานที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวน 40 ท่าน 

ITE ต้อนรับ EGCO เข้าตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

นายชาญชัย  ยุทธณรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจพลังงาน และนายบดินทร์ เสนานนท์ ผู้จัดการโครงการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด (ITALTHAI Engineering : ITE) ในฐานะผู้รับเหมางานก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังงานลมชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม (CWF) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 80 MW.ให้การต้อนรับ นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการ ก่อนเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ในเดือนธันวาคม 2559