เฉพาะพนักงาน
 
 

ประวัติความเป็นมา
 

จากจุดเริ่มต้นการก่อตั้งในปี พ.ศ.2510 เราได้ก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทรับเหมางานวิศวกรรมก่อสร้างของคนไทย  ภายใต้ชื่อ "บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด"

          บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หรือ ITE เป็นบริษัทของคนไทยที่เป็นผู้นำในด้านวิศวกรรมการก่อสร้างระบบไฟฟ้า เครื่องกล และโยธา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2510 โดยดร.ชัยยุทธ กรรณสูต และคุณจิออจิโอ เบลลินเจียรี่ หุ้นส่วนวิศวกรชาวอิตาเลียน ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยเริ่มจากธุรกิจการค้าแก๊ส LPG สำหรับครัวเรือนเป็นรายแรกในประเทศไทย ในนาม "บริษัท อิตัลไทย แก๊ส เซอร์วิส จำกัด" ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2517 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด" เพื่อสะท้อนบทบาทที่แท้จริงสู่เป้าหมายที่สูงขึ้น เนื่องจากได้ขยายธุรกิจรับงานวิศวกรรมก่อสร้างโครงการขนาดย่อม

.....

การเจริญเติบโตและขยายธุรกิจเพื่อมุ่งสู่บริษัทรับเหมาก่อสร้างแบบ EPC ชั้นนำในระดับสากล

l พ.ศ.2538-2545 l

การขยายธุรกิจสู่ตลาดงานก่อสร้างแบบ EPC สำหรับโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูง และงานระบบอาคาร MEP

          อิตัลไทยวิศวกรรมเริ่มเข้าสู่ช่วงธุรกิจเติบโตอย่างสูงสุด เมื่อบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด หรือ ITI ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันภายใต้ อิตัลไทยกรุ๊ป ได้โอนงานฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายระบบส่งและระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า มายังบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด พร้อมการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาทเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2538  หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายดังกล่าวซึ่ง ปัจจุบันคือ "ฝ่ายธุรกิจพลังงาน (Power Division หรือ PWD)" และ "ฝ่ายผู้เชี่ยวชาญระบบไฟฟ้า (Electrical Expert Division หรือ EED)" ได้ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่น โดยได้รับสัญญาโครงการก่อสร้างทั้งโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม จ.ระยอง ขนาด 4x300 เมกะวัตต์  โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมพระนครใต้ ขนาด 300 เมกะวัตต์  หอหล่อเย็น (Cooling Tower) น้ำพองและบางปะกง  สถานีไฟฟ้าย่อยรังสิตใต้และพัทยาใต้ 115 กิโลโวลต์ แบบ Gas Insulated Switchgear (สถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบ GIS สองแห่งแรกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) และสถานีไฟฟ้าย่อยสะพานใหม่และทุ่งสองห้อง 69/115 กิโลโวลต์ แบบ GIS เป็นต้น  หลังจากนั้นบริษัทยังได้รับสัญญาก่อสร้างโครงการแบบ EPC สำหรับงานระบบไฟฟ้า เครื่องกล ระบบสุขาภิบาล รวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ (MEP) สำหรับอาคารขนาดใหญ่อีกหลายโครงการ จึงได้มีการจัดตั้งฝ่ายที่สามเพิ่มเข้ามา คือ "ฝ่ายงานระบบ (Utility Division หรือ UTD)" ผลงานต่างๆเหล่านี้ได้เสริมสร้างให้บริษัทฯมีความโดดเด่นทั้งภาพลักษณ์และความสามารถอย่างรวดเร็วจนเป็นที่ยอมรับในฐานะบริษัทรับเหมางานวิศวกรรมก่อสร้างที่เชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้า เครื่องกล ระบบท่อ และสุขาภิบาล

 

l พ.ศ.2544-2546 l

การขยายสู่ธุรกิจการให้บริการงานวิศวกรรมระบบอาคารและโรงงานครบวงจร

        ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาในงานระบบประกอบอาคาร (MEP) และความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง ทำให้อิตัลไทยวิศวกรรมขยายธุรกิจ เพื่อครอบคลุมการให้บริการงานวิศวกรรมระบบอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม โดยการจัดรูปแบบการบริการ "งานวิศวกรรมระบบอาคารและโรงงานแบบครบวงจร (One Stop Services)"  ประกอบด้วยงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การแก้ปัญหา และการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการให้บริการหรือการผลิตของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง  บริษัทฯได้รับสัญญาการให้บริการดังกล่าวจากโรงงานและอาคารต่างๆเป็นจำนวนมาก ซึ่งยังเป็นลูกค้าของบริษัทฯอยู่จนถึงปัจจุบัน

 

l พ.ศ.2546-2550 l

การขยายธุรกิจสู่ธุรกิจโรงงานปิโตรเคมี เหมืองแร่ และตลาดต่างประเทศ

   อิตัลไทยวิศวกรรมได้ขยายธุรกิจเพื่อความครอบคลุมงานก่อสร้างและติดตั้งสำหรับโรงงานปิโตรเคมี เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยการจัดตั้งฝ่ายที่ 4 "ฝ่ายงานโครงการ (Project Division หรือ PJD)" ซึ่งฝ่ายดังกล่าวได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดงานก่อสร้าง โดยเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้รับเหมาที่มีผลงานและความสามารถในระดับสูงสำหรับงานโครงการเร่งรัด (Fast Track) และโครงการที่มีมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างในระดับสูง  ยิ่งไปกว่านั้นฝ่ายดังกล่าวได้ขยายการให้บริการไปยังตลาดต่างประเทศ โดยบริษัทได้งานโครงการก่อสร้างโรงเบียร์ 
Greenfield ในประเทศลาวเมื่อปี พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นเวลา 2 ปีหลังจากบริษัทฯได้จบงานก่อสร้างเหมืองแร่เซโปน (Sepon) ในประเทศลาว อันเป็นงานก่อสร้างเหมืองแห่งแรกของบริษัท  นอกจากนี้เมื่อต้นปีพ.ศ.2550 บริษัทฯได้กลับเข้าสู่ตลาดก่อสร้างโรงไฟฟ้าอีกครั้ง และได้รับสัญญาก่อสร้าง EPC สำหรับงาน Balance of Plant ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมพระนครเหนือ 1 (NBCC 1) ขนาด 700 เมกะวัตต์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้วยมูลค่างานกว่า 1,500 ล้านบาท  ในขณะเดียวกันบริษัทฯก็ได้รับสัญญาโครงการต่างๆอีกหลายแห่ง ตัวอย่างเช่น สถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โรงเบียร์ Greenfield ประเทศลาว  งานก่อสร้างระบบอาคารของโรงแรมเรดิสันพันวาบีชรีสอร์ทภูเก็ต ฯลฯ  ดังนั้น เพื่อให้ครอบคลุมการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของทุกฝ่าย บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 306 ล้านบาทในปี พ.ศ.2550  พร้อมกับได้ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 และระบบการจัดการด้านความปลอดภัยตามกฎหมายและข้อบังคับ และข้อกำหนดของลูกค้าในต้นปี พ.ศ.2551 ซึ่งเราได้รับการรับรองและรางวัลมากมายในด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานรัฐบาลและลูกค้าของเราเรื่อยมา


l พ.ศ.2551-2556 l

สู่การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของรายได้ในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำในงานรับเหมาก่อสร้างแบบ EPC สำหรับงานโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม พร้อมการเพิ่มทุนเป็น 530 ล้านบาท

       ด้วยจุดแข็งในงานระบบ
สาธารณูปโภคสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (BOP) และความสัมพันธ์อันดีกับองค์การรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าของประเทศทั้ง 3 แห่ง ทำให้อิตัลไทยวิศวกรรมประสบความสำเร็จในการก้าวสู่ตลาดพลังงานทดแทน โดยได้รับสัญญาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่แบบ PV กำลังผลิต 55 เมกะวัตต์ จ.ลพบุรี หลังจากนั้นได้รับในอีกหลายโครงการทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม นอกจากนี้ อิตัลไทยวิศวกรรมได้รับสัญญาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงอีกจำนวนมาก (ทั้งแบบ GIS และ AIS) จากการไฟฟ้านครหลวง (MEA) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และอีกหลายโครงการ สำหรับงานระบบอาคาร (MEP) งานก่อสร้างเหมืองแร่ และโรงงานปิโตรเคมี   ทำให้บริษัทฯมีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 2,000 ล้านบาทในปี พ.ศ.2555 เป็น 4,000 ล้านบาทในปี พ.ศ.2556 จากงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ PV และพลังงานลม  ดังนั้น ในปี พ.ศ.2556 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ได้มีการเพิ่มทุนเป็น 530 ล้านบาท เพื่อที่จะรองรับงานโครงการที่ได้รับสัญญาแล้วและโครงการอื่นๆในอนาคต ในช่วงดังกล่าวเพื่อที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายรายได้ที่ 6,000 ล้านบาทในปี พ.ศ.2560

 

พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน l

"ก้าวขึ้นสู่เป้าหมายใหม่ที่สูงกว่าเดิม" ภายใต้การรีแบรนด์ของอิตัลไทยกรุ๊ป และเข้าสู่ธุรกิจบริหารจัดการน้ำ

        ภายหลังการปรับปรุงภาพลักษณ์และการบริหารงานของอิตัลไทยกรุ๊ป ภายใต้คำขวัญที่ว่า "ก้าวขึ้นสู่เป้าหมายใหม่ที่สูงกว่าเดิม"  บริษัทฯยังคงรักษาการเจริญเติบโตในธุรกิจเดิมอย่างมั่นคง พร้อมไปกับการขยายธุรกิจสู่ตลาดใหม่ เช่น ตลาดงานผลิตน้ำและบำบัดน้ำเสีย ตลาดงานก่อสร้างอาคารและ Warehouse ของโรงงานปิโตรเคมี เพื่อเพิ่มยอดขายและผลกำไร โดยได้จัดตั้งฝ่ายที่ 5 "ฝ่ายเทคโนโลยีน้ำ (Water Technology Division หรือ WTD" พร้อมขยายงานของฝ่ายโครงการเข้ารับงานโครงการก่อสร้างสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี น้ำมันและแก๊ส ซึ่งต้องใช้มาตรฐานการก่อสร้างที่สูงอีกด้วย 

 การสร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่องผ่านการยกระดับมาตรฐานสากล เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่

       เรามุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทของคนไทยที่ดีที่สุด ด้วยมาตรฐาน ทักษะขั้นสูงและประสบการณ์ที่สั่งสมมาในการเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรในระดับสากล เราได้พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับความพึงพอใจและข้อกำหนดของลูกค้า ภายใต้มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพฉบับล่าสุด ISO9001:2015  พร้อมทั้งได้ยกระดับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007  และระบบจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015 สำหรับงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี น้ำมันและแก๊สอีกด้วย  นอกจากนี้ บริษัทฯได้มีการปรับปรุงเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูนความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยการจัดอบรมเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการและการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านวิศวกรรมให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และโปรแกรมการออกแบบ 3 มิติ  พร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการตรวจสอบทดสอบสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยประสบการณ์ที่โดดเด่นในธุรกิจที่ทำ บริษัทฯได้สั่งสมผลงานที่แสดงถึงมาตรฐานที่ดีของอุตสาหกรรม (Good Industy Practice) เพื่อการทำงานที่ได้เพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกค้าในการส่งมอบผลงานได้ตามความต้องการ ภายใต้มาตรฐาน พร้อมทั้งคุณภาพและความปลอดภัยในการก่อสร้างที่สูง จนสามารถสร้างความมั่นใจให้เป็นที่น่าเชื่อถือจากลูกค้าของเรา เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง, บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO,  บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด หรือ NED/CLP, บริษัท Ausenco จากประเทศออสเตรเลีย, โรงแรมในเครืออมารี, เอสซีจี เคมิคอลส์, บริษัท ซีเมนส์ จำกัด, บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น โดยมีผลงานอันโดดเด่นของบริษัทฯ ดังนี้

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมพระนครเหนือ 1 ขนาด 700 เมกะวัตต์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Photovoltaic (PV) ได้แก่

     ● NED – โรงไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์และวังเพลิงโซลาร์  ขนาด 55+8 เมกะวัตต์

     ● EGCO – โรงไฟฟ้าโซลาร์โก (ไทรเพชร 1, 2 และ 3) จ.นครปฐม ขนาด 28.5 (3x9.5)  เมกะวัตต์

     ● SPP2 – โรงไฟฟ้า SPP2 แบบหมุนตามแสงอาทิตย์ จ.สระบุรี ขนาด 8 เมกะวัตต์

  ●Soleq – โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5 โรงไฟฟ้า ได้แก่ จ.อุบลราชธานี ขนาด 1x6 เมกะวัตต์ และ จ.กำแพงเพชร ขนาด32(4x8)  เมกะวัตต์

     ● โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เสริมสร้างพลังงาน จ.ลพบุรี ขนาด 40 เมกะวัตต์

 ● โรงไฟฟ้าพลังงานลม (Wind Farm) ได้แก่

      ● โรงไฟฟ้าพลังงานลมเทพพนา จ.ชัยภูมิ ขนาด7.5(3x2.5)   เมกะวัตต์

      ● โรงไฟฟ้าพลังงานลมชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จ.ชัยภูมิ ขนาด 80 (32x2.5) เมกะวัตต์

      ● โรงไฟฟ้าปากพนังวินด์ฟาร์ม จ.นครศรีธรรมราช ขนาด 10 (4x2.5) เมกะวัตต์

 งานระบบประกอบอาคาร ได้แก่

     ● โรงแรมและคอนโดมิเนียมในเครืออมารีและโอเรียนเต็ล  

      โรงแรมเรดิสันพันวาบีชรีสอร์ทภูเก็ต  

     ● คอนโดมิเนียมบ้านทิวทะเล และ บลู ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 ระบบผลิตน้ำดีและบำบัดน้ำเสีย ได้แก่

     ● โรงงาน SCG-DOW Chemical  

     ● โครงการ Biological Oxidization System (BOS) ที่โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ของบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด (ExxonMobil)

       ●  ระบบผลิตน้ำดี(ส่วนขยาย)ของบริษัทระยองโอลิฟิน

      ● ระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

● โครงการติดตั้งระบบกำจัดก๊าซกำมะถัน (Seawater Flue Gas Desulphurization Improvement of Boiler Unit 02)และโครงการ Flue Gas Cooler Unit for DCC Plant ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง (IRPC)

 โครงการก่อสร้างโรงงานและอาคารต่างๆของบริษัทชลัมเบอร์เจอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

    นอกจากนี้ บริษัทฯได้ขยายธุรกิจสำหรับการตรวจสอบงานติดตั้งและการบำรุงรักษาของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วยสัญญาการบำรุงรักษาประจำปี สำหรับสถานีบริการน้ำมันกว่า 400 แห่ง (เชลล์และเชฟรอน) และการบำรุงรักษาประจำปีของอาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย

 

 

ข้อมูลบริษัทฯ


ที่อยู่

2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เบอร์ติดต่อ

โทร.     (662) 723-4420-5
แฟกซ์. (662) 723-4427

อีเมล์

[email protected]

เว็บไซต์

www.italthaiengineering.com

 

 

LoGo

โครงการ/ผลงาน

BANG PAKONG HELPER COOLING TOWER
NORTH BANGKOK COMBINED CYCLE POWER PLANT
SOUTH BANGKOK COMBINED CYCLE POWER PLANT
MEA-115-24 KV GIS MINBURI SUBSTATION
SERM SANG PALANG NGAN 40 MW PV. SOLAR PLANT
MEA-115-24 KV GIS BANGPLA SUBSTATION
RAYONG COMBINED CYCLE POWER PLANT
IRPC-WASTEWATER TREATMENT PLANT-CWTP AND PWTU-II
iWIND- PAK PHANANG 10MW WIND FARM PROJECT
SOLARCO SOLAR POWER PROJECT 3X9.5 MW
CHAIYAPHUM WIND FARM PROJECT
YANHEE SOLAR POWER 3 PROJECT
SRI-EIAM AND SRI-WIANG SUBSTATIONS
CHATREE NORTH GOLD PROJECT
OZO SAMUI RESORT
SCG-DOW WASTEWATER TREATMENT PLANT
ITALTHAI TOWER
BANN HOUAYXAI GOLD AND SILVER PROJECT LAOS
NED-LOPBURI AND WANG PLOENG SOLAR PLANTS
ORIENTAL WIRELESS HOTEL AND RESIDENCES
AMARI HUAHIN HOTEL & AMARI RESIDENCE HUAHIN
EGCO-THEPPANA WIND FARM
BAAN THEW TALAY CONDOMINIUM
© สงวนลิขสิทธิ์ 2556 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 l โทร. 0-2723-4420-5 โทรสาร 0-2723-4427