mobile-logo

อิตัลไทยวิศวกรรมและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเซ็นสัญญา อิตัลไทยวิศวกรรมและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเซ็นสัญญา

18/02/2019

img banner detail

เสริมสกุล คล้ายแก้ว (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ นายสมพงษ์ ปรีเปรม รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายสกล เหล่าสุวรรณ (ที่ 6 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด และ นายชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่าย Smart Substation บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ร่วมลงนามสัญญาโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ส่วนงานกลุ่มที่ 2 งานติดตั้งระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติตาม IEC 61850 มูลค่า 96,500,000 บาท โดยมีทีมผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมชั้น 22 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

 

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ นายสมพงษ์ ปรีเปรม รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายสกล เหล่าสุวรรณ (ที่ 6 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด และ นายชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่าย Smart Substation บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ร่วมลงนามสัญญาโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ส่วนงานกลุ่มที่ 2 งานติดตั้งระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติตาม IEC 61850 มูลค่า 96,500,000 บาท โดยมีทีมผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมชั้น 22 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

 

กลับ Back

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-http://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา