mobile-logo

อิตัลไทยวิศวกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนแก่เยาวชน อิตัลไทยวิศวกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนแก่เยาวชน

24/10/2019

img banner detail

 

นางสาวพรพรรณ ภัทรเดชาธรรม เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการมอบกระเป๋านักเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้แก่เยาวชนจำนวน 10 โรงเรียน และทีมฟุตบอลเยาวชนในพื้นที่ทางภาคอีสาน ที่เข้าร่วมกิจกรรม Italthai Dream It Forward 2019 ของกลุ่มบริษัท อิตัลไทย เพื่อใช้เป็นประโยชน์ทางการศึกษาและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น โดยมีคุณครูและตัวแทนเยาวชน ร่วมรับมอบ ณ โรงแรม อมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

 

นางสาวพรพรรณ ภัทรเดชาธรรม เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการมอบกระเป๋านักเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้แก่เยาวชนจำนวน 10 โรงเรียน และทีมฟุตบอลเยาวชนในพื้นที่ทางภาคอีสาน ที่เข้าร่วมกิจกรรม Italthai Dream It Forward 2019 ของกลุ่มบริษัท อิตัลไทย เพื่อใช้เป็นประโยชน์ทางการศึกษาและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น โดยมีคุณครูและตัวแทนเยาวชน ร่วมรับมอบ ณ โรงแรม อมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

กลับ Back

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-http://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา