mobile-logo

อิตัลไทยวิศวกรรมร่วมบรรยายในงาน IEEE อิตัลไทยวิศวกรรมร่วมบรรยายในงาน IEEE

18/02/2019

img banner detail

นายธงชัย วิจารณ์เจริญ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด นำทีมร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ “ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ว่าด้วยเรื่อง ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษา” จัดโดย สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ IEEE (ไอทริปเพิลอี) โดยมี นายสยุมภู ภู่วงษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) วิศวกรเครื่องกลอาวุโสกลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า และนายธนชัย  ธีระศักดิ์โสภณ (ที่ 3 จากซ้าย) วิศวกรไฟฟ้าอาวุโสกลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด


ร่วมบรรยายเพื่อถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกับวิศวกรสาขาไฟฟ้ากำลังและพลังงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายกิตติ วิสุทธิรัตนกุล (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด ให้การต้อนรับ ณ ห้อง Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้

 

นายธงชัย วิจารณ์เจริญ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด นำทีมร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ “ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ว่าด้วยเรื่อง ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษา” จัดโดย สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ IEEE (ไอทริปเพิลอี) โดยมี นายสยุมภู ภู่วงษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) วิศวกรเครื่องกลอาวุโสกลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า และนายธนชัย  ธีระศักดิ์โสภณ (ที่ 3 จากซ้าย) วิศวกรไฟฟ้าอาวุโสกลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด


ร่วมบรรยายเพื่อถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกับวิศวกรสาขาไฟฟ้ากำลังและพลังงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายกิตติ วิสุทธิรัตนกุล (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด ให้การต้อนรับ ณ ห้อง Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้

 

กลับ Back

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-http://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา