mobile-logo

อิตัลไทยวิศวกรรมรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงาน อิตัลไทยวิศวกรรมรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงาน

24/09/2019

img banner detail

 

นางสาวดวงใจ พันธ์ทวีวรากร (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประจำปี 2562 จากนางสาวอณิรา ธินนท์ (ซ้าย) รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในฐานะที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและภาคี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสนับสนุนการจ้างงานคนพิการกว่า 6,000 คนทั่วประเทศ เข้าทำงานของหน่วยงานบริการชุมชนและให้มีรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองให้ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป รวมถึงส่งเสริมให้เพิ่มการจ้างคนพิการต่อเนื่องในปี 2563 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
 

 

นางสาวดวงใจ พันธ์ทวีวรากร (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประจำปี 2562 จากนางสาวอณิรา ธินนท์ (ซ้าย) รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในฐานะที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและภาคี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสนับสนุนการจ้างงานคนพิการกว่า 6,000 คนทั่วประเทศ เข้าทำงานของหน่วยงานบริการชุมชนและให้มีรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองให้ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป รวมถึงส่งเสริมให้เพิ่มการจ้างคนพิการต่อเนื่องในปี 2563 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
กลับ Back

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-http://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา