mobile-logo

อิตัลไทยวิศวกรรมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อิตัลไทยวิศวกรรมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

14/11/2019

img banner detail

 

นางสาวรุ่งนภา จีระเรืองรัตนา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการประสานงานกลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นตัวแทนพนักงานบริษัทฯ มอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางในอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม Smart Charity Fund Party ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและพนักงานในการร่วมบริจาคสมทบทุนในครั้งนี้ โดยมีนายแพทย์อุดม เชาวรินทร์ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และนางรำไพพรรณ มีชูรส (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการเหรัญญิก มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมรับมอบ ณ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี 

 

นางสาวรุ่งนภา จีระเรืองรัตนา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการประสานงานกลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นตัวแทนพนักงานบริษัทฯ มอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางในอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม Smart Charity Fund Party ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและพนักงานในการร่วมบริจาคสมทบทุนในครั้งนี้ โดยมีนายแพทย์อุดม เชาวรินทร์ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และนางรำไพพรรณ มีชูรส (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการเหรัญญิก มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมรับมอบ ณ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

กลับ Back

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-http://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา