mobile-logo

อิตัลไทยวิศวกรรมจัดอบรมปรับพื้นฐานระบบสถานีย่อย อิตัลไทยวิศวกรรมจัดอบรมปรับพื้นฐานระบบสถานีย่อย

18/02/2019

img banner detail

นายชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่าย Smart Substation บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ร่วมกับ  Mr. Liangfang Yin (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายผลิต ภัณฑ์ และ Mr. Kevin Zhang (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท Beijing Sifang Automation CO., Ltd (Sifang) จัดอบรมปรับพื้นฐานระบบสถานีย่อยอัตโนมัติ (Substation Automation) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม หลังจากที่บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรมฯ ได้รับสัญญาจ้างให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)


ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอพ.) ส่วนงานกลุ่มที่ 2 งานติดตั้งระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติตาม IEC 61850 ให้แก่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำทีมโดย นายปานทอง ถินสถิตย์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ห้อง Perspectives ชั้น 25 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้

 

นายชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่าย Smart Substation บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ร่วมกับ  Mr. Liangfang Yin (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายผลิต ภัณฑ์ และ Mr. Kevin Zhang (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท Beijing Sifang Automation CO., Ltd (Sifang) จัดอบรมปรับพื้นฐานระบบสถานีย่อยอัตโนมัติ (Substation Automation) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม หลังจากที่บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรมฯ ได้รับสัญญาจ้างให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)


ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอพ.) ส่วนงานกลุ่มที่ 2 งานติดตั้งระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติตาม IEC 61850 ให้แก่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำทีมโดย นายปานทอง ถินสถิตย์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ห้อง Perspectives ชั้น 25 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้

 

กลับ Back

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-http://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา