mobile-logo

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) CSR

กิจกรรม รวมใจจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน
กิจกรรม รวมใจจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด จัดกิจกรรม “รวมใจจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน” ภายใต้โครงการ “ITE WE GO GREEN”

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด จัดกิจกรรม “รวมใจจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน” ภายใต้โครงการ “ITE WE GO GREEN”

4 ธ.ค. 2562

4 December 2019

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
อิตัลไทยวิศวกรรมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

นางสาวรุ่งนภา จีระเรืองรัตนา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการประสานงานกลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นตัวแทนพนักงานบริษัทฯ

นางสาวรุ่งนภา จีระเรืองรัตนา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการประสานงานกลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นตัวแทนพนักงานบริษัทฯ

14 พ.ย. 2562

14 November 2019

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนแก่เยาวชน
อิตัลไทยวิศวกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนแก่เยาวชน

นางสาวพรพรรณ ภัทรเดชาธรรม เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการมอบกระเป๋านักเรียน

นางสาวพรพรรณ ภัทรเดชาธรรม เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการมอบกระเป๋านักเรียน

24 ต.ค. 2562

24 October 2019

รายละเอียด View

มอบของบริจาคในโครงการ "บ้าน ITE อิ่มบุญ"
มอบของบริจาคในโครงการ "บ้าน ITE อิ่มบุญ"

นายเสนอ อุโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกบริหารความเสี่ยงและคุณภาพ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสิ่งของบริจาค

นายเสนอ อุโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกบริหารความเสี่ยงและคุณภาพ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสิ่งของบริจาค

24 ต.ค. 2562

24 October 2019

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมจัดกิจกรรม “อิ่มบุญ อิ่มใจ”
อิตัลไทยวิศวกรรมจัดกิจกรรม “อิ่มบุญ อิ่มใจ”

พนักงานอิตัลไทยวิศวกรรมที่ประจำอยู่โครงการในโซนภาคตะวันออก ร่วมกิจกรรม “อิ่มบุญ อิ่มใจ” เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ

พนักงานอิตัลไทยวิศวกรรมที่ประจำอยู่โครงการในโซนภาคตะวันออก ร่วมกิจกรรม “อิ่มบุญ อิ่มใจ” เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ

3 ก.ย. 2562

3 September 2019

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมสร้างฝัน แบ่งปันน้ำใจ 2018 จ.ชัยภูมิ
อิตัลไทยวิศวกรรมสร้างฝัน แบ่งปันน้ำใจ 2018 จ.ชัยภูมิ

นายชัยยศ ว่องไวทยกรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานส่งมอบโครงการ “อิตัลไทยวิศวกรรมสร้างฝัน แบ่งปันน้ำใจ”

นายชัยยศ ว่องไวทยกรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานส่งมอบโครงการ “อิตัลไทยวิศวกรรมสร้างฝัน แบ่งปันน้ำใจ”

3 ก.ย. 2562

3 September 2019

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงพยาบาล
อิตัลไทยวิศวกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงพยาบาล

นายณัษฐา ประโมจนีย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ามอบเงินสนับสนุนโครงการ “รวมใจวลัยลักษณ์

นายณัษฐา ประโมจนีย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ามอบเงินสนับสนุนโครงการ “รวมใจวลัยลักษณ์

18 ก.พ. 2562

18 February 2019

รายละเอียด View

ITE ส่งมอบห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนหนองเมย
ITE ส่งมอบห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนหนองเมย

เร็วๆ นี้ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หรือ ( ITALTHAI Engineering : ITE ) โดยนายณัษฐา ประโมจนีย์ รองกรรมการผู้จัดการ และนายเกษม มาไกรเลิศ

เร็วๆ นี้ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หรือ ( ITALTHAI Engineering : ITE ) โดยนายณัษฐา ประโมจนีย์ รองกรรมการผู้จัดการ และนายเกษม มาไกรเลิศ

29 ธ.ค. 2561

29 December 2018

รายละเอียด View

พนักงานในเครือบริษัทอิตัลไทยร่วมบริจาคแว่นตา
พนักงานในเครือบริษัทอิตัลไทยร่วมบริจาคแว่นตา

เพราะการมองเห็นที่ชัดเจน คือ สิ่งสำคัญของการก้าวเดินที่ยิ่งใหญ่ ในวาระครบรอบ 60 ปี ของกลุ่มบริษัทอิตัลไทย ตัวแทนพนักงานบริษัทในเครือ

เพราะการมองเห็นที่ชัดเจน คือ สิ่งสำคัญของการก้าวเดินที่ยิ่งใหญ่ ในวาระครบรอบ 60 ปี ของกลุ่มบริษัทอิตัลไทย ตัวแทนพนักงานบริษัทในเครือ

29 ธ.ค. 2561

29 December 2018

รายละเอียด View

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-http://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา