mobile-logo

ข่าวสาร News

อิตัลไทยวิศวกรรมกับค่านิยมหลักในการทำงาน
อิตัลไทยวิศวกรรมกับค่านิยมหลักในการทำงาน

นายสกล เหล่าสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมใจปลุกกระแสสร้างพลังเชิงบวกในองค์กร

นายสกล เหล่าสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมใจปลุกกระแสสร้างพลังเชิงบวกในองค์กร

18 ก.พ. 2562

18 February 2019

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมจัดกิจกรรม ITE Sport Day
อิตัลไทยวิศวกรรมจัดกิจกรรม ITE Sport Day

นายณัษฐา ประโมจนีย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด นำทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรม “ITE Sport Day 2018”

นายณัษฐา ประโมจนีย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด นำทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรม “ITE Sport Day 2018”

18 ก.พ. 2562

18 February 2019

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมจัดอบรมปรับพื้นฐานระบบสถานีย่อย
อิตัลไทยวิศวกรรมจัดอบรมปรับพื้นฐานระบบสถานีย่อย

จัดอบรมปรับพื้นฐานระบบสถานีย่อยอัตโนมัติ (Substation Automation) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม หลังจากที่บริษัทอิตัลไทยวิศวกรรมฯ

จัดอบรมปรับพื้นฐานระบบสถานีย่อยอัตโนมัติ (Substation Automation) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม หลังจากที่บริษัทอิตัลไทยวิศวกรรมฯ

18 ก.พ. 2562

18 February 2019

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมจัดพิธีปิดการสัมมนา I Leader Junior
อิตัลไทยวิศวกรรมจัดพิธีปิดการสัมมนา I Leader Junior

นายสกล เหล่าสุวรรณ (แถวยืนที่ 7 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หรือ (ITALTHAI Engineering : ITE)

นายสกล เหล่าสุวรรณ (แถวยืนที่ 7 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หรือ (ITALTHAI Engineering : ITE)

18 ก.พ. 2562

18 February 2019

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมปรับทัพครั้งใหญ่ ขยายธุรกิจ
อิตัลไทยวิศวกรรมปรับทัพครั้งใหญ่ ขยายธุรกิจ

“อิตัลไทยวิศวกรรม” ผู้นำตลาดของกลุ่ม “อิตัลไทย กรุ๊ป” บุกตลาดขยายธุรกิจใหม่ๆ Smart Grid โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่นำไปสู่การพัฒนาระบบ

“อิตัลไทยวิศวกรรม” ผู้นำตลาดของกลุ่ม “อิตัลไทย กรุ๊ป” บุกตลาดขยายธุรกิจใหม่ๆ Smart Grid โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่นำไปสู่การพัฒนาระบบ

18 ก.พ. 2562

18 February 2019

รายละเอียด View

ฉลองครบรอบ 51 ปี อิตัลไทยวิศวกรรม
ฉลองครบรอบ 51 ปี อิตัลไทยวิศวกรรม

ฉลองครบรอบ 51 ปี บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ผู้รับเหมาชั้นนำงานวิศวกรรมก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ฉลองครบรอบ 51 ปี บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ผู้รับเหมาชั้นนำงานวิศวกรรมก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

18 ก.พ. 2562

18 February 2019

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเซ็นสัญญา
อิตัลไทยวิศวกรรมและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเซ็นสัญญา

เสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ นายสมพงษ์ ปรีเปรม รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ นายสมพงษ์ ปรีเปรม รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

18 ก.พ. 2562

18 February 2019

รายละเอียด View

โชว์ศักยภาพใน Italthai Group Town Hall 2018
โชว์ศักยภาพใน Italthai Group Town Hall 2018

นายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทอิตัลไทย พร้อมด้วยนายสกล เหล่าสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

นายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทอิตัลไทย พร้อมด้วยนายสกล เหล่าสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

18 ก.พ. 2562

18 February 2019

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมร่วมบรรยายในงาน IEEE
อิตัลไทยวิศวกรรมร่วมบรรยายในงาน IEEE

นายธงชัย วิจารณ์เจริญ นำทีมร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ “ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)

นายธงชัย วิจารณ์เจริญ นำทีมร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ “ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)

18 ก.พ. 2562

18 February 2019

รายละเอียด View

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-http://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา