mobile-logo

ข่าวสาร News

กิจกรรม “รวมใจจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน”
กิจกรรม “รวมใจจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน”

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด จัดกิจกรรม “รวมใจจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน” ภายใต้โครงการ “ITE WE GO GREEN”

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด จัดกิจกรรม “รวมใจจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน” ภายใต้โครงการ “ITE WE GO GREEN”

4 ธ.ค. 2562

4 December 2019

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
อิตัลไทยวิศวกรรมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

นางสาวรุ่งนภา จีระเรืองรัตนา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการประสานงานกลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นตัวแทนพนักงานบริษัทฯ

นางสาวรุ่งนภา จีระเรืองรัตนา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการประสานงานกลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นตัวแทนพนักงานบริษัทฯ

14 พ.ย. 2562

14 November 2019

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนแก่เยาวชน
อิตัลไทยวิศวกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนแก่เยาวชน

นางสาวพรพรรณ ภัทรเดชาธรรม เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการมอบกระเป๋านักเรียน

นางสาวพรพรรณ ภัทรเดชาธรรม เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการมอบกระเป๋านักเรียน

24 ต.ค. 2562

24 October 2019

รายละเอียด View

บทบาทของ HR พลิกโฉมองค์กร
บทบาทของ HR พลิกโฉมองค์กร

อิตัลไทยวิศวกรรมนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของ HR อย่างเต็มระบบ เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่มีมากขึ้น ทั้งในด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ

อิตัลไทยวิศวกรรมนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของ HR อย่างเต็มระบบ เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่มีมากขึ้น ทั้งในด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ

24 ต.ค. 2562

24 October 2019

รายละเอียด View

มอบของบริจาคในโครงการ "บ้าน ITE อิ่มบุญ"
มอบของบริจาคในโครงการ "บ้าน ITE อิ่มบุญ"

นายเสนอ อุโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกบริหารความเสี่ยงและคุณภาพ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสิ่งของบริจาค

นายเสนอ อุโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกบริหารความเสี่ยงและคุณภาพ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสิ่งของบริจาค

24 ต.ค. 2562

24 October 2019

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมส่งงานติดตั้งโซล่าเซลล์สนามช้างอารีนา
อิตัลไทยวิศวกรรมส่งงานติดตั้งโซล่าเซลล์สนามช้างอารีนา

นายธงชัย วิจารณ์เจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ดำเนินการส่งมอบงานติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา

นายธงชัย วิจารณ์เจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ดำเนินการส่งมอบงานติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา

24 ก.ย. 2562

24 September 2019

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงาน
อิตัลไทยวิศวกรรมรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงาน

นางสาวดวงใจ พันธ์ทวีวรากร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่สนับสนุนการจ้างงาน

นางสาวดวงใจ พันธ์ทวีวรากร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูหน่วยงานที่สนับสนุนการจ้างงาน

24 ก.ย. 2562

24 September 2019

รายละเอียด View

อิตัลไทยวิศวกรรมเผยยอดขายปี 61 ทะลุเป้า 52%
อิตัลไทยวิศวกรรมเผยยอดขายปี 61 ทะลุเป้า 52%

อิตัลไทยวิศวกรรมเดินหน้าปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เผยผลงานปี 2561 กวาดรายได้กว่า 6,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาประมาณ 52%

อิตัลไทยวิศวกรรมเดินหน้าปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เผยผลงานปี 2561 กวาดรายได้กว่า 6,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาประมาณ 52%

4 ก.ย. 2562

4 September 2019

รายละเอียด View

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ

นายสกล เหล่าสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์

นายสกล เหล่าสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์

4 ก.ย. 2562

4 September 2019

รายละเอียด View

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-http://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา