mobile-logo

ประวัติความเป็นมา History

จากจุดเริ่มต้นการก่อตั้งในปี พ.ศ.2510 เราได้ก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทรับเหมางานวิศวกรรมก่อสร้างของคนไทย  ภายใต้ชื่อ "บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด"

          บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หรือ ITE เป็นบริษัทของคนไทยที่เป็นผู้นำในด้านวิศวกรรมการก่อสร้างระบบไฟฟ้า เครื่องกล และโยธา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2510 โดยดร.ชัยยุทธ กรรณสูต และคุณจิออจิโอ เบลลินเจียรี่ หุ้นส่วนวิศวกรชาวอิตาเลียน ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยเริ่มจากธุรกิจการค้าแก๊ส LPG สำหรับครัวเรือนเป็นรายแรกในประเทศไทย ในนาม "บริษัท อิตัลไทย แก๊ส เซอร์วิส จำกัด" ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2517 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด" เพื่อสะท้อนบทบาทที่แท้จริงสู่เป้าหมายที่สูงขึ้น เนื่องจากได้ขยายธุรกิจรับงานวิศวกรรมก่อสร้างโครงการขนาดย่อม

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptas asperiores ipsa molestiae culpa illum in eligendi numquam, dolore cupiditate sunt recusandae esse tenetur necessitatibus libero, amet ad illo! Vero, quis.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam id veritatis vitae modi eius harum enim exercitationem necessitatibus! Suscipit delectus reprehenderit dolorem recusandae facilis autem nobis aut repellendus, iure aliquam

 • พ.ศ 2538 - 2545

  พ.ศ 2538 - 2545

 • พ.ศ.2544-2546

  พ.ศ.2544-2546

 • พ.ศ.2546-2550

 • พ.ศ.2551-2556

 • พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน

 • พ.ศ 2538 - 2545
  พ.ศ 2538 - 2545

  การขยายธุรกิจสู่ตลาดงานก่อสร้างแบบ EPC สำหรับโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูง และงานระบบอาคาร MEP

   

  อิตัลไทยวิศวกรรมเริ่มเข้าสู่ช่วงธุรกิจเติบโตอย่างสูงสุด เมื่อบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด หรือ ITI ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันภายใต้ อิตัลไทยกรุ๊ป ได้โอนงานฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายระบบส่งและระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า มายังบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด พร้อมการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาทเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2538  หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายดังกล่าวซึ่ง ปัจจุบันคือ "ฝ่ายธุรกิจพลังงาน (Power Division หรือ PWD)" และ "ฝ่ายผู้เชี่ยวชาญระบบไฟฟ้า (Electrical Expert Division หรือ EED)" ได้ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่น โดยได้รับสัญญาโครงการก่อสร้างทั้งโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม จ.ระยอง ขนาด 4x300 เมกะวัตต์  โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมพระนครใต้ ขนาด 300 เมกะวัตต์  หอหล่อเย็น (Cooling Tower) น้ำพองและบางปะกง  สถานีไฟฟ้าย่อยรังสิตใต้และพัทยาใต้ 115 กิโลโวลต์ แบบ Gas Insulated Switchgear (สถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบ GIS สองแห่งแรกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) และสถานีไฟฟ้าย่อยสะพานใหม่และทุ่งสองห้อง 69/115 กิโลโวลต์ แบบ GIS เป็นต้น  หลังจากนั้นบริษัทยังได้รับสัญญาก่อสร้างโครงการแบบ EPC สำหรับงานระบบไฟฟ้า เครื่องกล ระบบสุขาภิบาล รวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ (MEP) สำหรับอาคารขนาดใหญ่อีกหลายโครงการ จึงได้มีการจัดตั้งฝ่ายที่สามเพิ่มเข้ามา คือ "ฝ่ายงานระบบ (Utility Division หรือ UTD)" ผลงานต่างๆเหล่านี้ได้เสริมสร้างให้บริษัทฯมีความโดดเด่นทั้งภาพลักษณ์และความสามารถอย่างรวดเร็วจนเป็นที่ยอมรับในฐานะบริษัทรับเหมางานวิศวกรรมก่อสร้างที่เชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้า เครื่องกล ระบบท่อ และสุขาภิบาล

 • พ.ศ.2544-2546
  พ.ศ.2544-2546

  การขยายสู่ธุรกิจการให้บริการงานวิศวกรรมระบบอาคารและโรงงานครบวงจร

          ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาในงานระบบประกอบอาคาร (MEP) และความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง ทำให้อิตัลไทยวิศวกรรมขยายธุรกิจ เพื่อครอบคลุมการให้บริการงานวิศวกรรมระบบอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม โดยการจัดรูปแบบการบริการ "งานวิศวกรรมระบบอาคารและโรงงานแบบครบวงจร (One Stop Services)"  ประกอบด้วยงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การแก้ปัญหา และการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการให้บริการหรือการผลิตของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง  บริษัทฯได้รับสัญญาการให้บริการดังกล่าวจากโรงงานและอาคารต่างๆเป็นจำนวนมาก ซึ่งยังเป็นลูกค้าของบริษัทฯอยู่จนถึงปัจจุบัน

 • พ.ศ.2546-2550
  พ.ศ.2546-2550

  การขยายธุรกิจสู่ธุรกิจโรงงานปิโตรเคมี เหมืองแร่ และตลาดต่างประเทศ

     อิตัลไทยวิศวกรรมได้ขยายธุรกิจเพื่อความครอบคลุมงานก่อสร้างและติดตั้งสำหรับโรงงานปิโตรเคมี เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยการจัดตั้งฝ่ายที่ 4 "ฝ่ายงานโครงการ (Project Division หรือ PJD)" ซึ่งฝ่ายดังกล่าวได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดงานก่อสร้าง โดยเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้รับเหมาที่มีผลงานและความสามารถในระดับสูงสำหรับงานโครงการเร่งรัด (Fast Track) และโครงการที่มีมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างในระดับสูง  ยิ่งไปกว่านั้นฝ่ายดังกล่าวได้ขยายการให้บริการไปยังตลาดต่างประเทศ โดยบริษัทได้งานโครงการก่อสร้างโรงเบียร์ 
  Greenfield ในประเทศลาวเมื่อปี พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นเวลา 2 ปีหลังจากบริษัทฯได้จบงานก่อสร้างเหมืองแร่เซโปน (Sepon) ในประเทศลาว อันเป็นงานก่อสร้างเหมืองแห่งแรกของบริษัท  นอกจากนี้เมื่อต้นปีพ.ศ.2550 บริษัทฯได้กลับเข้าสู่ตลาดก่อสร้างโรงไฟฟ้าอีกครั้ง และได้รับสัญญาก่อสร้าง EPC สำหรับงาน Balance of Plant ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมพระนครเหนือ 1 (NBCC 1) ขนาด 700 เมกะวัตต์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้วยมูลค่างานกว่า 1,500 ล้านบาท  ในขณะเดียวกันบริษัทฯก็ได้รับสัญญาโครงการต่างๆอีกหลายแห่ง ตัวอย่างเช่น สถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โรงเบียร์ Greenfield ประเทศลาว  งานก่อสร้างระบบอาคารของโรงแรมเรดิสันพันวาบีชรีสอร์ทภูเก็ต ฯลฯ  ดังนั้น เพื่อให้ครอบคลุมการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของทุกฝ่าย บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 306 ล้านบาทในปี พ.ศ.2550  พร้อมกับได้ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 และระบบการจัดการด้านความปลอดภัยตามกฎหมายและข้อบังคับ และข้อกำหนดของลูกค้าในต้นปี พ.ศ.2551 ซึ่งเราได้รับการรับรองและรางวัลมากมายในด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานรัฐบาลและลูกค้าของเราเรื่อยมา

 • พ.ศ.2551-2556
  พ.ศ.2551-2556

  สู่การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของรายได้ในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำในงานรับเหมาก่อสร้างแบบ EPC สำหรับงานโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม พร้อมการเพิ่มทุนเป็น 530 ล้านบาท

         ด้วยจุดแข็งในงานระบบ
  สาธารณูปโภคสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (BOP) และความสัมพันธ์อันดีกับองค์การรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าของประเทศทั้ง 3 แห่ง ทำให้อิตัลไทยวิศวกรรมประสบความสำเร็จในการก้าวสู่ตลาดพลังงานทดแทน โดยได้รับสัญญาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่แบบ PV กำลังผลิต 55 เมกะวัตต์ จ.ลพบุรี หลังจากนั้นได้รับในอีกหลายโครงการทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม นอกจากนี้ อิตัลไทยวิศวกรรมได้รับสัญญาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงอีกจำนวนมาก (ทั้งแบบ GIS และ AIS) จากการไฟฟ้านครหลวง (MEA) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และอีกหลายโครงการ สำหรับงานระบบอาคาร (MEP) งานก่อสร้างเหมืองแร่ และโรงงานปิโตรเคมี   ทำให้บริษัทฯมีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 2,000 ล้านบาทในปี พ.ศ.2555 เป็น 4,000 ล้านบาทในปี พ.ศ.2556 จากงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ PV และพลังงานลม  ดังนั้น ในปี พ.ศ.2556 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ได้มีการเพิ่มทุนเป็น 530 ล้านบาท เพื่อที่จะรองรับงานโครงการที่ได้รับสัญญาแล้วและโครงการอื่นๆในอนาคต ในช่วงดังกล่าวเพื่อที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายรายได้ที่ 6,000 ล้านบาทในปี พ.ศ.2560

 • พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน
  พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน

  "ก้าวขึ้นสู่เป้าหมายใหม่ที่สูงกว่าเดิม" ภายใต้การรีแบรนด์ของอิตัลไทยกรุ๊ป และเข้าสู่ธุรกิจบริหารจัดการน้ำ

          ภายหลังการปรับปรุงภาพลักษณ์และการบริหารงานของอิตัลไทยกรุ๊ป ภายใต้คำขวัญที่ว่า "ก้าวขึ้นสู่เป้าหมายใหม่ที่สูงกว่าเดิม"  บริษัทฯยังคงรักษาการเจริญเติบโตในธุรกิจเดิมอย่างมั่นคง พร้อมไปกับการขยายธุรกิจสู่ตลาดใหม่ เช่น ตลาดงานผลิตน้ำและบำบัดน้ำเสีย ตลาดงานก่อสร้างอาคารและ Warehouse ของโรงงานปิโตรเคมี เพื่อเพิ่มยอดขายและผลกำไร โดยได้จัดตั้งฝ่ายที่ 5 "ฝ่ายเทคโนโลยีน้ำ (Water Technology Division หรือ WTD" พร้อมขยายงานของฝ่ายโครงการเข้ารับงานโครงการก่อสร้างสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี น้ำมันและแก๊ส ซึ่งต้องใช้มาตรฐานการก่อสร้างที่สูงอีกด้วย 

   การสร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่องผ่านการยกระดับมาตรฐานสากล เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่

  เรามุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทของคนไทยที่ดีที่สุด ด้วยมาตรฐาน ทักษะขั้นสูงและประสบการณ์ที่สั่งสมมาในการเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรในระดับสากล เราได้พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับความพึงพอใจและข้อกำหนดของลูกค้า ภายใต้มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพฉบับล่าสุด ISO9001:2015  พร้อมทั้งได้ยกระดับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007  และระบบจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2015 สำหรับงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี น้ำมันและแก๊สอีกด้วย  นอกจากนี้ บริษัทฯได้มีการปรับปรุงเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูนความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

https://www.facebook.com/

https://www.youtube.com/watch?v=squnzmd-QX0

thh-http://www.italthaiengineering.com/

Join_us