mobile-logo

ITE ร่วมพิธี First Brick ก่ออิฐก้อนแรก EGAT ITE ร่วมพิธี First Brick ก่ออิฐก้อนแรก EGAT

28/12/2018

img banner detail

เร็วๆ นี้ ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.  จัดพิธี First Brick ถือฤกษ์งามยามดี ก่ออิฐก้อนแรก เปิดโครงการ EGAT HEADQUARTER โดยบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หรือ ( ITALTHAI Engineering : ITE ) มีนายณัษฐา ประโมจนีย์ รองกรรมการผู้จัดการ  เข้าร่วมพิธีฯ สำหรับ EGAT HEADQUARTER เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับสูงสุด  โดย ITE เข้าไปดูแลในส่วนของวิศวกรรมระบบ ประกอบด้วยระบบไฟฟ้า และเครื่องกลที่สำคัญต่างๆ  อาคารรูปทรงสูงทันสมัย 20 ชั้น พร้อมลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่ชั้น 21 และอาคารจอดรถ 4 ชั้น ตั้งอยู่ที่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นับเป็นความภาคภูมิใจของ ITE ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความท้าทายที่ต้องทำงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาโครงการทั้งสิ้น 300 วัน 

เร็วๆ นี้ ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.  จัดพิธี First Brick ถือฤกษ์งามยามดี ก่ออิฐก้อนแรก เปิดโครงการ EGAT HEADQUARTER โดยบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หรือ ( ITALTHAI Engineering : ITE ) มีนายณัษฐา ประโมจนีย์ รองกรรมการผู้จัดการ  เข้าร่วมพิธีฯ สำหรับ EGAT HEADQUARTER เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับสูงสุด  โดย ITE เข้าไปดูแลในส่วนของวิศวกรรมระบบ ประกอบด้วยระบบไฟฟ้า และเครื่องกลที่สำคัญต่างๆ  อาคารรูปทรงสูงทันสมัย 20 ชั้น พร้อมลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่ชั้น 21 และอาคารจอดรถ 4 ชั้น ตั้งอยู่ที่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นับเป็นความภาคภูมิใจของ ITE ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความท้าทายที่ต้องทำงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาโครงการทั้งสิ้น 300 วัน 

กลับ Back

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-http://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา