mobile-logo

ITE ต้อนรับ EGCO เข้าตรวจสอบโครงการชัยภูมิวินด์ฟาร์ม ITE ต้อนรับ EGCO เข้าตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

28/12/2018

img banner detail

นายชาญชัย  ยุทธณรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจพลังงาน และนายบดินทร์ เสนานนท์ ผู้จัดการโครงการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด (ITALTHAI Engineering : ITE) ในฐานะผู้รับเหมางานก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังงานลมชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม (CWF) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 80 MW.ให้การต้อนรับ นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการ ก่อนเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ในเดือนธันวาคม 2559

นายชาญชัย  ยุทธณรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจพลังงาน และนายบดินทร์ เสนานนท์ ผู้จัดการโครงการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด (ITALTHAI Engineering : ITE) ในฐานะผู้รับเหมางานก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังงานลมชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม (CWF) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 80 MW.ให้การต้อนรับ นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการ ก่อนเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ในเดือนธันวาคม 2559

กลับ Back

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-http://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา