mobile-logo

อิตัลไทยวิศวกรรมร่วมในงานเสวนากับ เอสซีจี เคมิคอลล์ อิตัลไทยวิศวกรรมร่วมในงานเสวนากับ เอสซีจี เคมิคอลล์

04/09/2019

img banner detail

 

นายสกล เหล่าสุวรรณ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ร่วมเสวนาในงาน “Contractor Safety Management Partnership Forum” ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด เพื่อให้บริษัทคู่ธุรกิจได้รับฟังแนวทางการดำเนินการและวิธีการจัดการทางด้านความปลอดภัยให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในองค์กร อีกทั้งยังเล็งเห็นว่าบริษัทคู่ธุรกิจจะเป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล จ.ระยอง 

 

นายสกล เหล่าสุวรรณ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ร่วมเสวนาในงาน “Contractor Safety Management Partnership Forum” ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด เพื่อให้บริษัทคู่ธุรกิจได้รับฟังแนวทางการดำเนินการและวิธีการจัดการทางด้านความปลอดภัยให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในองค์กร อีกทั้งยังเล็งเห็นว่าบริษัทคู่ธุรกิจจะเป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล จ.ระยอง 

กลับ Back

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-http://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา