mobile-logo

มอบของบริจาคในโครงการ "บ้าน ITE อิ่มบุญ" มอบของบริจาคในโครงการ "บ้าน ITE อิ่มบุญ"

24/10/2019

img banner detail

 

นายเสนอ อุโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกบริหารความเสี่ยงและคุณภาพ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสิ่งของบริจาคของพนักงาน ได้แก่ เสื้อมือสอง 360 ตัว เสื้อใหม่ 60 ตัว กางเกงมือสอง 180 ตัว ตุ๊กตา 1 ลัง และของใช้อื่น ๆ 1 ลัง ภายใต้โครงการ "บ้าน ITE อิ่มบุญ" โดยมีนางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้แทนรับมอบ
 
นางรสพร นิวาตวงศ์ กล่าวว่า “ของที่ได้รับจะนำไปใช้ประโยชน์ โดยจะมีการคัดแยกของที่มูลนิธิสามารถใช้ได้เพื่อนำไปใช้งานและมอบให้น้อง ๆ ในมูลนิธิและศูนย์ที่อยู่ในเครือ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดนนทบุรี ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน และศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดนนทบุรี ส่วนของบริจาคที่มูลนิธิไม่ได้ใช้งานก็จะนำไปขายเพื่อนำเงินเข้ามูลนิธิต่อไป” สำหรับโครงการนี้เป็นการสนับสนุนให้พนักงานสะสางสิ่งของที่ไม่ใช้และสภาพยังพร้อมใช้งาน มารวมกันเพื่อนำไปทำประโยชน์ให้กับสังคม

 

นายเสนอ อุโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกบริหารความเสี่ยงและคุณภาพ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสิ่งของบริจาคของพนักงาน ได้แก่ เสื้อมือสอง 360 ตัว เสื้อใหม่ 60 ตัว กางเกงมือสอง 180 ตัว ตุ๊กตา 1 ลัง และของใช้อื่น ๆ 1 ลัง ภายใต้โครงการ "บ้าน ITE อิ่มบุญ" โดยมีนางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้แทนรับมอบ
 
นางรสพร นิวาตวงศ์ กล่าวว่า “ของที่ได้รับจะนำไปใช้ประโยชน์ โดยจะมีการคัดแยกของที่มูลนิธิสามารถใช้ได้เพื่อนำไปใช้งานและมอบให้น้อง ๆ ในมูลนิธิและศูนย์ที่อยู่ในเครือ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดนนทบุรี ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน และศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดนนทบุรี ส่วนของบริจาคที่มูลนิธิไม่ได้ใช้งานก็จะนำไปขายเพื่อนำเงินเข้ามูลนิธิต่อไป” สำหรับโครงการนี้เป็นการสนับสนุนให้พนักงานสะสางสิ่งของที่ไม่ใช้และสภาพยังพร้อมใช้งาน มารวมกันเพื่อนำไปทำประโยชน์ให้กับสังคม
กลับ Back

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-http://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา