mobile-logo

อิตัลไทยวิศวกรรมสร้างฝัน แบ่งปันน้ำใจ ครั้งที่ 2 อิตัลไทยวิศวกรรมสร้างฝัน แบ่งปันน้ำใจ ครั้งที่ 2

15/03/2020

img banner detail

 

 
 
 
เมื่อเร็วๆ นี้ นายนิธิพันธ์ เอื้อวิทยา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นประธานส่งมอบในโครงการ “อิตัลไทยวิศวกรรมสร้างฝัน แบ่งปันน้ำใจ” ครั้งที่ 2 ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปสร้างห้องน้ำใหม่ ปรับปรุงอาคารเรียน เช่น ติดตั้งมุ้งลวด ซ่อมแซมบันไดอาคาร รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ จ.นครปฐม พร้อมด้วยเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ โดยมีนางสาวนภาพร ไชยวิภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางปลาหมอ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ “อิตัลไทยวิศวกรรมสร้างฝัน แบ่งปันน้ำใจ” มาอย่างต่อเนื่องและครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 เพื่อตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและการพัฒนาโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น

 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายนิธิพันธ์ เอื้อวิทยา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นประธานส่งมอบในโครงการ “อิตัลไทยวิศวกรรมสร้างฝัน แบ่งปันน้ำใจ” ครั้งที่ 2 ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปสร้างห้องน้ำใหม่ ปรับปรุงอาคารเรียน เช่น ติดตั้งมุ้งลวด ซ่อมแซมบันไดอาคาร รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ จ.นครปฐม พร้อมด้วยเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ โดยมีนางสาวนภาพร ไชยวิภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางปลาหมอ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ “อิตัลไทยวิศวกรรมสร้างฝัน แบ่งปันน้ำใจ” มาอย่างต่อเนื่องและครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 เพื่อตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและการพัฒนาโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น

กลับ Back

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-http://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา