mobile-logo

อิตัลไทยวิศวกรรมจัดพิธีปิดการสัมมนา I Leader Junior อิตัลไทยวิศวกรรมจัดพิธีปิดการสัมมนา I Leader Junior

18/02/2019

img banner detail

นายสกล เหล่าสุวรรณ (แถวยืนที่ 7 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หรือ (ITALTHAI Engineering : ITE) เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาในหลักสูตร I Leader Junior ซึ่งเป็นหลักสูตรการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะเติบโตไปเป็นระดับผู้บริหารระดับต้น ด้วยการสร้างความรู้ ทักษะ รวมถึงหล่อหลอมในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง โดยมีฝ่ายบริหาร บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ร่วมแสดงความยินดี

ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน เมื่อเร็วๆ นี้

 

นายสกล เหล่าสุวรรณ (แถวยืนที่ 7 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หรือ (ITALTHAI Engineering : ITE) เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาในหลักสูตร I Leader Junior ซึ่งเป็นหลักสูตรการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะเติบโตไปเป็นระดับผู้บริหารระดับต้น ด้วยการสร้างความรู้ ทักษะ รวมถึงหล่อหลอมในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง โดยมีฝ่ายบริหาร บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ร่วมแสดงความยินดี

ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน เมื่อเร็วๆ นี้

 

กลับ Back

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-http://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา