mobile-logo

กิจกรรม “รวมใจจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน” กิจกรรม “รวมใจจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน”

04/12/2019

img banner detail

 

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด จัดกิจกรรม “รวมใจจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน” ภายใต้โครงการ      “ITE WE GO GREEN” เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ โดยมีนายณัฐกรณ์ โล่ห์สุวรรณ วิศวกรโยธาอาวุโส กลุ่มธุรกิจงานโครงการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ร่วมในกิจกรรม ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนประแสและป่าพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
 
นายณัฐกรณ์ โล่ห์สุวรรณ วิศวกรโยธาอาวุโส กลุ่มธุรกิจงานโครงการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ตามนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยในปีนี้บริษัทฯ เลือกทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเมืองนิคมอุตสาหกรรมหลักแห่งหนึ่งของประเทศ ยังมีพื้นที่บางส่วนที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทั้งนี้ ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร รวมถึงพนักงานของเรา จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่แห่งนี้ ให้เป็นพื้นที่สีเขียวและมีความสมบูรณ์มากขึ้น เพราะความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของป่าชายเลนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนั้น มีศักยภาพในการกักเก็บปริมาณคาร์บอน และช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน  รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติให้กับชุมชนอีกด้วย
 
กิจกรรม “รวมใจจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน” ที่เราจัดขึ้นในปีนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ITE WE GO GREEN” ซึ่งเป็นโครงการ CSR หนึ่งของบริษัทฯ ที่มุ่งส่งเสริมด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการ “รวมใจจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน” มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมฟื้นฟูป่าชายเลนและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ อีกทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีฝ่ายบริหาร และพนักงานจิตอาสา รวมประมาณ 30 คน ร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 355 ต้น อีกทั้งยังได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 1 ในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้คงอยู่อย่างยั่งยืน”

 

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด จัดกิจกรรม “รวมใจจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน” ภายใต้โครงการ      “ITE WE GO GREEN” เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ โดยมีนายณัฐกรณ์ โล่ห์สุวรรณ วิศวกรโยธาอาวุโส กลุ่มธุรกิจงานโครงการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ร่วมในกิจกรรม ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนประแสและป่าพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
 
นายณัฐกรณ์ โล่ห์สุวรรณ วิศวกรโยธาอาวุโส กลุ่มธุรกิจงานโครงการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ตามนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยในปีนี้บริษัทฯ เลือกทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเมืองนิคมอุตสาหกรรมหลักแห่งหนึ่งของประเทศ ยังมีพื้นที่บางส่วนที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทั้งนี้ ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร รวมถึงพนักงานของเรา จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่แห่งนี้ ให้เป็นพื้นที่สีเขียวและมีความสมบูรณ์มากขึ้น เพราะความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของป่าชายเลนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนั้น มีศักยภาพในการกักเก็บปริมาณคาร์บอน และช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน  รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติให้กับชุมชนอีกด้วย
 
กิจกรรม “รวมใจจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน” ที่เราจัดขึ้นในปีนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ITE WE GO GREEN” ซึ่งเป็นโครงการ CSR หนึ่งของบริษัทฯ ที่มุ่งส่งเสริมด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการ “รวมใจจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน” มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมฟื้นฟูป่าชายเลนและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ อีกทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีฝ่ายบริหาร และพนักงานจิตอาสา รวมประมาณ 30 คน ร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 355 ต้น อีกทั้งยังได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 1 ในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้คงอยู่อย่างยั่
กลับ Back

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-http://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา