mobile-logo

จป.ระดับวิชาชีพ (ไซท์สมุทรปราการ) Safety Officer (Samutprakarn)

ย้อนกลับ Back

เงื่อนไขการจ้าง :         สัญญาจ้าง (ปีต่อปี) 

ค่าตอบแทน:              เงินเดือนตามตกลง  (ไม่มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม)

สวัสดิการ                  ประกันสังคม + ที่พัก

วันเวลาทำงาน:           จันทร์ - เสาร์ (8:00-17:00 น.)

ไซท์งาน:                   Solar rooftop  (สมุทรปราการ, สุวรรณภูมิ)

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

a)    ประสานงานกับจป.โครงการต่างๆ ของผู้รับเหมา และทีมงานจป.ของหน่วยงานและจป.ส่วนกลางของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของโครงการ

b)    รวบรวมเอกสารด้านความปลอดภัยและจัดส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของบริษัทฯและเจ้าของงาน

c)    ควบคุมดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของโครงการ ให้สอดคล้องกับกฏระเบียบของบริษัทฯ และข้อกำหนดตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด

d)    อบรมความปลอดภัยในการทำงานก่อนเริ่มงานให้พนักงานและผู้รับเหมาโครงการมีความรู้ความเข้าใจ

 

คุณสมบัติ: 

1)      เพศชายหรือหญิงอายุไม่เกิน 30 ปี

2)      วุฒิปริญญาตรี  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS)

3)     ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ด้านจป.วิชาชีพประจำไซท์งานก่อสร้าง

4)     ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยฯ  และมีวุฒิบัตร 

5)     ทำงานเชิงรุก, มีภาวะผู้นำ,  ยึดมั่นในการรักษามาตรฐาน

        และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี     

6)     มีมนุษยสัมพันธ์, ทักษะการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

7)     สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาต

 

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถส่งประวัติ และระบุเงินเดือนที่คาดหวังตามอีเมล์ด้านล่าง 

Email address:              [email protected]
เบอร์ติดต่อ:                   092-268-9037

 

ข้อมูลการติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร:-

Facebook:                    Italthai Engineering Career

Telephone No.:              0-2732-4420 Ext. 3118

[email protected]:                         @italthaicareer

เงื่อนไขการจ้าง :         สัญญาจ้าง (ปีต่อปี) 

ค่าตอบแทน:              เงินเดือนตามตกลง  (ไม่มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม)

สวัสดิการ                  ประกันสังคม + ที่พัก

วันเวลาทำงาน:           จันทร์ - เสาร์ (8:00-17:00 น.)

ไซท์งาน:                   Solar rooftop  (สมุทรปราการ, สุวรรณภูมิ)

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

a)    ประสานงานกับจป.โครงการต่างๆ ของผู้รับเหมา และทีมงานจป.ของหน่วยงานและจป.ส่วนกลางของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของโครงการ

b)    รวบรวมเอกสารด้านความปลอดภัยและจัดส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของบริษัทฯและเจ้าของงาน

c)    ควบคุมดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของโครงการ ให้สอดคล้องกับกฏระเบียบของบริษัทฯ และข้อกำหนดตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด

d)    อบรมความปลอดภัยในการทำงานก่อนเริ่มงานให้พนักงานและผู้รับเหมาโครงการมีความรู้ความเข้าใจ

 

คุณสมบัติ: 

1)      เพศชายหรือหญิงอายุไม่เกิน 30 ปี

2)      วุฒิปริญญาตรี  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS)

3)     ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ด้านจป.วิชาชีพประจำไซท์งานก่อสร้าง

4)     ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยฯ  และมีวุฒิบัตร 

5)     ทำงานเชิงรุก, มีภาวะผู้นำ,  ยึดมั่นในการรักษามาตรฐาน

        และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี     

6)     มีมนุษยสัมพันธ์, ทักษะการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

7)     สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาต

 

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถส่งประวัติ และระบุเงินเดือนที่คาดหวังตามอีเมล์ด้านล่าง 

Email address:              [email protected]
เบอร์ติดต่อ:                   092-268-9037

 

ข้อมูลการติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร:-

Facebook:                    Italthai Engineering Career

Telephone No.:              0-2732-4420 Ext. 3118

[email protected]:                         @italthaicareer

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-http://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา