mobile-logo

โฟร์แมน (M&E) โฟร์แมน (M&E)

ย้อนกลับ Back
ลักษณะงาน
- ดูแลและตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า รวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ที่โครงการก่อสร้างคอนโด วินด์เชลล์ นราธิวาส Windshell Naradhiwas เขตสาธร กรุงเทพมหานคร
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- เพศชาย หรือหญิง อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปวช. ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานรับเหมาก่อสร้างงานระบบประกอบอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- สัญญาจ้าง 12 เดือน

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถส่งประวัติ และระบุเงินเดือนที่คาดหวังตามอีเมล์ด้านล่าง 

Email address:             [email protected]
เบอร์ติดต่อ:                   095-872-9040

 

ข้อมูลการติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร:-

Facebook:                    Italthai Engineering Career

Telephone No.:              0-2732-4420 Ext. 3115-3116,3118

[email protected]:                         @gsg6623k

 

 

 

 

 

ลักษณะงาน
- ดูแลและตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า รวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ที่โครงการก่อสร้างคอนโด วินด์เชลล์ นราธิวาส Windshell Naradhiwas เขตสาธร กรุงเทพมหานคร
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- เพศชาย หรือหญิง อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปวช. ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานรับเหมาก่อสร้างงานระบบประกอบอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- สัญญาจ้าง 12 เดือน

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถส่งประวัติ และระบุเงินเดือนที่คาดหวังตามอีเมล์ด้านล่าง 

Email address:             [email protected]
เบอร์ติดต่อ:                   095-872-9040

 

ข้อมูลการติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร:-

Facebook:                    Italthai Engineering Career

Telephone No.:              0-2732-4420 Ext. 3115-3116,3118

[email protected]:                         @gsg6623k

 

 

 

 

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-http://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา