mobile-logo

พนักงานเขียนแบบM&E (ไซต์ MRT สายสีส้ม-พระราม9) Draftsman M&E (MRT)

ย้อนกลับ Back
ประเภทการจ้าง:    สัญญาจ้างปีต่อปี
วันทำงาน:            จ-ส (08.00-17.00 น.)
สถานที่ทำงาน:     รฟม. MRT rพระราม 9
 
 
ลักษณะงาน
 
- รับผิดชอบการเขียนแบบงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ด้วยโปรแกรม Auto CAD 
และ Sketch up
- จัดทำ Shop drawing จากแบบโครงสร้าง เพื่อขออนุมัติใช้สำหรับก่อสร้างได้จริง

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม AutoCad

 

คุณสมบัติ

-   เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

-   วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า เครื่องกลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-   มีประสบการณ์การเขียนแบบงานระบบอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 

-   สามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD หรือ Sketch up เป็นอย่างดี

-   มีความรับผิดชอบ, กระตือรือร้นในการทำงาน, สามารถทำงานเป็นทีมได้ 

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถส่งประวัติ และระบุเงินเดือนที่คาดหวังตามอีเมล์ด้านล่าง 

Email address:             [email protected]
เบอร์ติดต่อ:                    081-914-7310

ข้อมูลการติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร:-

Facebook:             Italthai Engineering Career

Telephone No.:     0-2732-4420 Ext. 3116

[email protected]:                  @italthaicareer

 

ประเภทการจ้าง:    สัญญาจ้างปีต่อปี
วันทำงาน:            จ-ส (08.00-17.00 น.)
สถานที่ทำงาน:     รฟม. MRT rพระราม 9
 
 
ลักษณะงาน
 
- รับผิดชอบการเขียนแบบงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ด้วยโปรแกรม Auto CAD 
และ Sketch up
- จัดทำ Shop drawing จากแบบโครงสร้าง เพื่อขออนุมัติใช้สำหรับก่อสร้างได้จริง

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม AutoCad

 

คุณสมบัติ

-   เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

-   วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า เครื่องกลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-   มีประสบการณ์การเขียนแบบงานระบบอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 

-   สามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD หรือ Sketch up เป็นอย่างดี

-   มีความรับผิดชอบ, กระตือรือร้นในการทำงาน, สามารถทำงานเป็นทีมได้ 

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถส่งประวัติ และระบุเงินเดือนที่คาดหวังตามอีเมล์ด้านล่าง 

Email address:             [email protected]
เบอร์ติดต่อ:                    081-914-7310

ข้อมูลการติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร:-

Facebook:             Italthai Engineering Career

Telephone No.:     0-2732-4420 Ext. 3116

[email protected]:                  @italthaicareer

 

 

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-http://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา