mobile-logo

นักศึกษาฝึกงาน Internship Student

ย้อนกลับ Back

รับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และ/ หรือ ไซต์งานก่อสร้าง (กรุงเทพฯ / ตจว.)

 

ตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

1. วิศวกรไฟฟ้า
2. วิศวกรเครื่องกล
3. วิศวกรโยธา
4. วิศวกรสิ่งแวดล้อม
5. วิศวกรเครื่องมือวัด
6. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

 

เอกสารประกอบสำหรับการขอฝึกงาน

-   ประวัติส่วนตัว, ช่วงเวลาที่ต้องการฝึก ,  จังหวัดที่สามารถทำงานได้

-   Transcript ฉบับล่าสุด

-   จดหมายจากทางมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

 

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถส่งเอกสารประกอบการขอฝึกงาน  ที่อีเมล์:-

Email address:                         [email protected]

 

ข้อมูลการติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร:-

Facebook:                          Italthai Engineering Career

คุณพุทธิกร (พี่แก็ก)                โทร. 092-268-9037

[email protected]:                               @gsg6623k

รับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และ/ หรือ ไซต์งานก่อสร้าง (กรุงเทพฯ / ตจว.)

 

ตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

1. วิศวกรไฟฟ้า
2. วิศวกรเครื่องกล
3. วิศวกรโยธา
4. วิศวกรสิ่งแวดล้อม
5. วิศวกรเครื่องมือวัด
6. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

 

เอกสารประกอบสำหรับการขอฝึกงาน

-   ประวัติส่วนตัว, ช่วงเวลาที่ต้องการฝึก ,  จังหวัดที่สามารถทำงานได้

-   Transcript ฉบับล่าสุด

-   จดหมายจากทางมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

 

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถส่งเอกสารประกอบการขอฝึกงาน  ที่อีเมล์:-

Email address:                         [email protected]

 

ข้อมูลการติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร:-

Facebook:                          Italthai Engineering Career

คุณพุทธิกร (พี่แก็ก)                โทร. 092-268-9037

[email protected]:                               @gsg6623k

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-http://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา