mobile-logo

นักศึกษาฝึกงาน Internship Student

ย้อนกลับ Back

รับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และ/ หรือ ไซต์งานก่อสร้าง (กรุงเทพฯ / ตจว.)

 

ตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

ระดับปริญญาตรี  (4-6 เดือน)  :-

1. สาขา  วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)  ประจำไซท์งานจ.ระยอง , จำนวน 1 อัตรา 

2. สาขา  ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ประจำสำนักงานใหญ่,  จำนวน 2 อัตรา 

3. สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐสาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำสำนักงานใหญ่ (แผนกฝึกอบรมพัฒนา) , จำนวน 1 อัตรา 

 

ระดับปวส. (4-6 เดือน) :-

1.  ช่างก่อสร้าง / โยธา  ประจำไซท์งานระยอง,   จำนวน 4 อัตรา

 

เอกสารประกอบสำหรับการขอฝึกงาน

-   ประวัติส่วนตัว, ช่วงเวลาที่ต้องการฝึก ,  จังหวัดที่สามารถทำงานได้

-   Transcript ฉบับล่าสุด

-   จดหมายจากทางมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

 

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถส่งเอกสารประกอบการขอฝึกงาน  ที่อีเมล์:-

Email address:                         [email protected]

 

ข้อมูลการติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร:-

Facebook:                          Italthai Engineering Career

คุณพุทธิกร (พี่แก็ก)                โทร. 092-268-9037

[email protected]:                               @italthaicareer

 

รับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และ/ หรือ ไซต์งานก่อสร้าง (กรุงเทพฯ / ตจว.)

 

ตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

ระดับปริญญาตรี  (4-6 เดือน)  :-

1. สาขา  วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)  ประจำไซท์งานจ.ระยอง , จำนวน 1 อัตรา 

2. สาขา  ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ประจำสำนักงานใหญ่,  จำนวน 2 อัตรา 

3. สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐสาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำสำนักงานใหญ่ (แผนกฝึกอบรมพัฒนา) , จำนวน 1 อัตรา 

 

ระดับปวส. (4-6 เดือน) :-

1.  ช่างก่อสร้าง / โยธา  ประจำไซท์งานระยอง,   จำนวน 4 อัตรา

 

เอกสารประกอบสำหรับการขอฝึกงาน

-   ประวัติส่วนตัว, ช่วงเวลาที่ต้องการฝึก ,  จังหวัดที่สามารถทำงานได้

-   Transcript ฉบับล่าสุด

-   จดหมายจากทางมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

 

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถส่งเอกสารประกอบการขอฝึกงาน  ที่อีเมล์:-

Email address:                         [email protected]

 

ข้อมูลการติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร:-

Facebook:                          Italthai Engineering Career

คุณพุทธิกร (พี่แก็ก)                โทร. 092-268-9037

[email protected]:                               @italthaicareer

 

https://www.facebook.com/italthaiengineeringITE

enn-http://www.italthaiengineering.com/ร่วมงานกับเรา